www.vnl.ee

Nädala lõpus kogunevad Eestisse skaudid ja gaidid üle maailma

Eesti Skautide Ühingu ja Eesti Gaidide Liidu suurlaager "Rännumaa"
pressiteadeEelinfo (täiendatud)2005. aasta 23.-30. juulil toimub Eesti Skautide Ühingu ja Eesti Gaidide
Liidu suurlaager "Rännumaa" Järvamaal Tagametsas, kuhu ootame kokku kuni
tuhat skauti ja gaidi üle kogu maailma. Laagris on osalemas
väliskülalised 12 riigist-Austraaliast, Ameerikast, Suurbritanniast,
Iirimaalt, Soomest, Rootsist, Leedust, Sloveeniast, Prantsusmaalt,
Itaaliast, Kreekast ja Kanadast.Suurlaagri patroon on EV president Arnold Rüütel, kes külastab koos
abikaasaga laagrit avamispäeval 24. juulil.Suurlaager avatakse 24. juulil ja avatseremoonia, algusega kell 12.00,
lõpus moodustavad laagrilised maailmakaardi, kasutatades selleks
erivärvi kaelarätte ja loodud maailmakaart jäädvustatakse fotole
helikopterilt.Laagri külalistepäeval 27. juulil on laager avatud kõigile külalistele
ja lapsevanematele. Toimuvad erinevad tegevused ja avatakse ka
Tagametsast algav matkarada, mille rajamine sai teoks koostöös RMK
Kabala metskonnaga.

Külalistepäeval on laagrisse lubanud külla tulla Riigikogu esimees Ene
Ergma.Laagri pidulik lõputseremoonia on 29. juulil algusega kell 15.00.Soovime oma suurlaagriga liita erinevatest maadest ja kultuuridest pärit
ning erinevaid keeli rääkivaid laagrilisi ühiseks sõbralikuks
laagripereks, kes õpivad läbi maailma ja aja rännates tundma erinevate
mandrite kombeid ja traditsioone.Suurlaagri logol on kujutatud paljudele tuttav mäng "Reis ümber
maailma", mis aitab edasi kanda seekordse suurlaagri teemat.Laagrilised jagunevad kaheksasse all-laagrisse, mis kannavad
kontinentide või maailmajagude nimetusi. Nii näteks elavad kõige
nooremad 6 -11-aastased laagrilised Aafrika ja Ameerika indiaanlaste
all-laagrites.Eesti Skautide Ühing ja Eesti Gaidide Liit on Eesti ühed suurimad
noorteorganisatsioonid, mis kuuluvad vastavalt Skautide ja Gaidide
Maailmaorganisatsiooni ning skaute ja gaide on maailmas kokku üle 40
miljoni.Suurlaagri korraldamine sai teoks tänu enam kui saja vabatahtliku
skaudi- ja gaidijuhti panusele. Suurlaagri juhiks on Siimon Haamer, kes
on ühtlasi ka ESÜ peaskaudi asetäitja ning üheks suurlaagri abijuhiks on
EGL peagaid Triinu Sagor. Laagri suuremateks toetajateks on Haridus- ja
Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Ragn-Sells ja lisaks veel
mitmed fondid, organisatsioonid ja ettevõtted. Erineva tehnilise
varustusega toetab laagrit ka Eesti Kaitsevägi. Kõigi enam kui
neljakümne suurlaagritoetaja nimed on avaldatud suurlaagri
internetileheküljel

Kristjan Pomm

Suurlaager "Rännumaa" avalike suhete juht

Eesti Skautide Ühingu peaskautTäiendav info: Kristjan Pomm

Mobiiltelefon: 50 97 110

e-mail: press@suurlaager.ee

www: www.suurlaager.ee <http://www.suurlaager.ee/>P.S. Info, kuidas jõuda suurlaagrisse leiate siit:

http://www.suurlaager.ee/index.php?option=content
<http://www.suurlaager.ee/index.php?option=content&task=view&id=16&Itemi
d=35> &task=view&id=16&Itemid=35P.P.S.Pressiteatele on lisatud ka laagrilogo.


   21 Juuli 2005