www.vnl.ee

Maanteeamet peab wifi leviala märke ebaseaduslikeks

Maanteeamet on seisukohal, et traadita interneti leviala tähistavad märgid tuleb maanteede äärest maha võtta või viia seadusega kooskõlla.

E-riigi akadeemia juht Ivar Tallo ütles, et Eesti teede heakorra eest vastutav maanteeamet on hakanud traadita interneti leviala märke eemaldama, kirjutab Postimees.

MTÜ wifi.ee juhataja Veljo Haameri sõnul on kadunud wifi silt Valgamaal Palupera vallas Nõunil, tema väitel on maanteeameti käsul maha võetud teisigi silte.

Asulates on wifi leviala tähistavad märgid kinnitatud enamasti internetiteenust pakkuvate kohvikute-tanklate külge, tasuta internetti levitavates valdades aga maanteede äärde liiklusmärgipostidele.

Maanteeameti peadirektori asetäitja Harri Kuusk ütles, et tal pole andmeid, nagu oleks amet lasknud wifi märke maha võtta, kuigi need on tõepoolest ebaseaduslikud. "Oleme esialgu kaalunud nende paigaldajatele ettekirjutuste tegemist, aga tahame, et nad märgid maha võtaksid või seadusega kooskõlla viiksid," lausus ta.

Kuusk selgitas, et viimastel aastatel maanteede äärde liiklusmärgipostide külge pandud oran˛ikirjud wifi tahvlid on omavoliliselt paigaldatud ega kuulu ametlike liikluskorraldusvahendite hulka.

"Seadustes on täpselt kirjas, kes ja kuidas tohib liikluskorraldusvahendeid paigaldada," lausus Kuusk.

Maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Aare Pain ütles, et keegi pole kahe aasta jooksul teede äärde kerkinud wifi märkide ülespanekuks luba küsinud. "Minu arust on see reklaam, aga mitte liikluskorraldusvahend," lisas ta.

Pain viitas rahvusvahelistele konventsioonidele ja teeseadusele, mis sellist tegevust ei luba. Samas kinnitasid nii Pain kui Kuusk, et maanteeamet pole märkide vastu, kuid nõuab, et need viidaks seadusega kooskõlla. Kuuse sõnul leitaks üheskoos kindlasti mõlemaid pooli rahuldav lahendus.  BNS   27 Oktoober 2004