www.vnl.ee

Rakvere linnavalitsuse istung 25.07.2005 kl 10.00

Rakvere linnavalitsuse istung 25.07.2005 kl 10.00

1.Sõidukikaardi andmine – M. Nuija
2.Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks – M.Nuija
3.Ilutulestiku korraldamiseks nõusoleku andmine – M. Nuija
4.Hooldajatoetuse määramine – M. Jõe
5.Hooldaja määramine 2 – M. Jõe
6.Hoolduse lõpetamine 2 – M. Jõe
7.Hooldekodusse paigutamine 5 – M. Jõe
8.Hooldekodus hooldamise lõpetamine – M. Jõe
9.Toimetulekutoetuse maksmine – M. Jõe
10.Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine ja maksmisest keeldumine - M. Jõe
11.Sotsiaalkorteri eraldamine – M. Jõe
12.Laste lasteaia osalustasu ja toiduraja tasumine – M. Jõe
13.Peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine 2 – M. Jõe
14.Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine – M. Jõe
15.Avatud pakkumismenetlusega riigihanke lõpetamine ja
väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlusega riigihanke
korraldamine Rakvere Sotsiaalabikeskuse mööbli, laualampide, aknakatete,
elektriliste kodumasinate soetamiseks – M. Jõe
16.Riigihanke korraldamine puhastus- ja koristusteenuse ostmiseks
Rakvere Gümnasiumis ja Rakvere Põhikoolis – M. Jõe
17.Ehituslubade väljastamine – M. Jõe
18.Rakvere linnavalitsuse 11. juuli 2005 korralduse nr 706 muutmine – M. Jõe
19.Kasutusloa väljastamine – M. Jõe
20.Restaureerimistoetuse saamiseks taotluse esitamine – M. Jõe
21.Avaliku võistupakkumise korraldamine, elamu tehnilise ülevaatuse ja
panga pakkumise vormide kinnitamine – M. Jõe
22.Riigihanke “Jõulukaunistused Rakvere keskväljakule ja Tuleviku
tänavale” pakkumise edukaks tunnistamine – M. Jõe
23.Riigihanke „NSV Liidu sõjaväelinnaku klubihoone lammutus aadressil
Näituse tn 23“ pakkumise edukaks tunnistamine – M. Jõe
24.Nõustumine Mulla tn 23 maa ostueesõigusega erastamisega – M. Jõe
25.Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Raili Juurele – M. Jõe
26.Katastriüksuse sihtotstarbe määramine – M. Jõe
27.Laada tn 22 ja Tuleviku tn 9 kinnistu piiride muutmine, aadresside,
pindalade suuruste ja sihtotstarvete määramine – M. Jõe
28.Riigihanke „Rakvere linnavalitsuse kodulehe väljatöötamine“
pakkumiste tagasilükkamine – M. Jõe
29.Raamatule “Rakvere on kodu” hinna kehtestamine – M. Jõe
30.Toetuse eraldamine linnavalitsuse reservfondist – M. Jõe
31.Seisukoht ettevõtluse arendamiseks tööturutoetuse andmise kohta – M. Jõe
32.Geidar Imanovi avaldusest – M. Jõe
33.Hr Rossi pöördumine –M. jõe
34.Euroopa kultuuripealinnadest – M. Jõe
35.Informatsioon Rakvere Naabrivalve Projektist 2005-2006 – M. Jõe
36.Kohal algatatud küsimused   25 Juuli 2005