www.vnl.ee

Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokua toetusavaldus Lüganuse kihelkonna põlisrahvale

PRESSITEADE

8. august 2005

Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokua toetusavaldus Lüganuse
kihelkonna põlisrahvale

Laupäeval, 6. augustil Luhamaa külas peetud Seto Kuningriigi päeval
otsustasid Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda võtta vastu
ühise toetusavalduse Lüganuse kihelkonna põlisrahvale võitluses sealsete
metsade ja põllumaade säilimise eest.

Avalduses seisab: “Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda
toetavad Lüganuse kihelkonna põlisrahvast. Usume, et iidsetest aegadest
pärit põllud peavad jääma põldudeks ja neid ei saa põlevkivi ja ehituspae
kaevandamiseks muuta karjäärideks. Veelgi vähem tohib keegi hävitada
muistsetest aegadest pärit külasid ning talusid, samuti ei või hävitada
kalmistuid ja pühapaiku. Lubame aidata Lüganuse põlisrahvast nõuga ja nii
palju kui võimalik ka jõuga.”

Haanimiihhi nõvvokua vanema Agu Hollo sõnul on see toetusavaldus suunatud
eelkõige avalikkuse tähelepanu juhtimiseks Lüganuse mail toimuvale.
“Põlistest põldudest, metsadest ja inimeste asualadest ülesõitmine
röövkapitalistliku mentaliteediga on selge kuritegu omaenda rahva ja maa
vastu. Lüganuses toimuv on näide sellest, mis juhtub kui rahahimu võtab
võimust terve mõistuse ja südametunnistuse üle,” märkis Hollo.

Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda on valmis Lüganuse
rahvale nii nõu kui jõuga appi minema. “Loomulikult on tegu sümboolse
toetusavaldusega ja võitluses kasutame oma vaimujõudu, ent küsimus on siiski
laiem ja põhimõtteline, puudutades suhtumust põliskultuuri hoidmisse ning
säilitamisse üle Eesti,” lisas ta.

Täiendavad küsimused

Evar Riitsaar, Seto Kuningriigi ülemsootska / tel 511 7361
Agu Hollo, Haanimiihhi nõvvokua vanem / tel 539 70728
Alvar Vodi, Haanimiihhi nõvvokua adjutant / tel 562 13178


Toetusavaldus originaalis:

Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda andva tukõ Lügänüse
kihlkunna põlitsõlõ rahvalõ.
Mi uso, õt ajast aigo nurmõ ollu maa piät nurmis jäämä ja naid saa-ai palava
ja ehitüskivi murdamisõs havvus tetä. Veidemb viil toht är häötä muistitsõst
aost peri külli ja kotussit; samatõ või-ei häötä matussit ja pühhi kotussit.
Mi lupa avita Lügänüse põlist rahvast nõvvoga ja nii pallo jovvuga ku saami.

6.-l põimukuud 2005

Seto Kuningriigi ülembsootska Haanimiihhi nõvvokua vanõmb /Riitsaarõ Evar/
/Hollo Agu/


   08 August 2005