www.vnl.ee

Seto ja Haani toetusavaldus Lüganuse kihelkonna põlisrahvale

Seto ja Haani toetusavaldus Lüganuse kihelkonna põlisrahvale

SI teade nr 62


08.08.2005

Laupäeval, 6. augustil Luhamaa külas peetud Seto Kuningriigi päeval otsustasid Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda võtta vastu ühise toetusavalduse Lüganuse kihelkonna põlisrahvale võitluses sealsete metsade ja põllumaade säilimise eest.

Avalduses seisab: "Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda toetavad Lüganuse kihelkonna põlisrahvast. Usume, et iidsetest aegadest pärit põllud peavad jääma põldudeks ja neid ei saa põlevkivi ja ehituspae kaevandamiseks muuta karjäärideks. Veelgi vähem tohib keegi hävitada muistsetest aegadest pärit külasid ning talusid, samuti ei või hävitada kalmistuid ja pühapaiku. Lubame aidata Lüganuse põlisrahvast nõuga ja nii palju kui võimalik ka jõuga."

Haanimiihhi nõvvokua vanema Agu Hollo sõnul on see toetusavaldus suunatud eelkõige avalikkuse tähelepanu juhtimiseks Lüganuse mail toimuvale.

"Põlistest põldudest, metsadest ja inimeste asualadest ülesõitmine röövkapitalistliku mentaliteediga on selge kuritegu omaenda rahva ja maa vastu. Lüganuses toimuv on näide sellest, mis juhtub kui rahahimu võtab võimust terve mõistuse ja südametunnistuse üle," märkis Hollo.

Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda on valmis Lüganuse rahvale nii nõu kui jõuga appi minema.

"Loomulikult on tegu sümboolse toetusavaldusega ja võitluses kasutame oma vaimujõudu, ent küsimus on siiski laiem ja põhimõtteline, puudutades suhtumust põliskultuuri hoidmisse ning säilitamisse üle Eesti," lisas Agu Hollo.

Toetusavaldus originaalis:
Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda andva tukõ Lügänüse kihlkunna põlitsõlõ rahvalõ.
Mi uso, õt ajast aigo nurmõ ollu maa piät nurmis jäämä ja naid saa-ai palava ja ehitüskivi murdamisõs havvus tetä. Veidemb viil toht är häötä muistitsõst aost peri külli ja kotussit; samatõ või-ei häötä matussit ja pühhi kotussit. Mi lupa avita Lügänüse põlist rahvast nõvvoga ja nii pallo jovvuga ku saami.
6.-l põimukuud 2005

Allikas: Haanimiihhi nõvvokoda
Kontakt: Seto Kuningriigi ülemsootska Evar Riitsaar, tel 511 7361; Haanimiihhi nõvvokua vanem Agu Hollo, tel 539 70728; Haanimiihhi nõvvokua adjutant Alvar Vodi, tel 562 13178


   08 August 2005