www.vnl.ee

Maavalitsus kuulutab välja projektikonkursi sotsiaalteenuste arendamiseks

Pressiteade nr 104
24.08.2005
Lääne-Viru Maavalitsus

Maavalitsus kuulutab välja projektikonkursi sotsiaalteenuste arendamiseks

Lääne-Viru Maavalitsus kuulutab välja projektikonkursi riikliku
programmi "Laste ja erivajadustega inimeste riiklik hoolekandeprogramm
2004 - 2006" täitjate leidmiseks maakonnas. Lääne-Virumaale on teenuste
osutamiseks eraldatud 66085 krooni.

Vastavalt hoolekandeprogrammi tegevuskavale saab kavandeid esitada
isikliku abistaja teenuse, pere tugiisiku või pereabilise teenuse
arendamiseks.

Programm on kättesaadav sotsiaalministeeriumi kodulehel aadressil
hoolekandeprogrammid http://www.sm.ee/est/pages/index.html

Projektide tegevuskavade koostamise juhised on olemas Lääne- Viru
Maavalitsuse kodulehel lingis projektikonkursid.

Projektid tuleb esitada hiljemalt 22. septembriks aadressil Lääne- Viru
Maavalitsus, Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere, märgusõna "Sotsiaalteenuste
osutamise projektikonkurss" paberkandjal allkirjastatult ja e-posti
aadressil tiiu.kuus@l-virumv.ee <mailto:tiiu.kuus@l-virumv.ee>.

Tiiu Kuus
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialist
32 58042


   24 August 2005