www.vnl.ee

Kabala vallas jätkuvad vaidlused võimaliku ühinemise üle

Kuigi Kabala vallavolikogu võttis septembri lõpus vastu otsuse, mille kohaselt liitub vald Lõuna-Järvamaal kujuneva suurvallaga, soovivad paljud vallaelanikud ühineda Põhja-Viljandimaa omavalitsustega.

Kuma Raadio teatel saatsid volikogu otsusega rahulolematud elanikud peaminister Juhan Partsile, regionaalminister Jaan Õunapuule ja Kabala volikogule pöördumise, milles toetavad Kabala liitumist endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega. Pöördumisel on 286 allkirja.

Allkirjade kogumist juhtinud Enno Rohelpuu avaldas lootust, et valitsus arvestab rahva soovi ega kiida heaks Kabala liitumist Türi suurvallaga ning Kabala volikogu otsustab seejärel liituda Viljandimaa Võhma linna ja Kõo vallaga.

Vallavanema Urmas Kupu sõnul on pöördumisele allkirja andnud inimeste seas ka neid, kes pole Kabala valla hääleõiguslikud kodanikud. Ka Rohelpuu möönis raadiouudistele, et seda ei saa välistada.

Rohelpuu põhjendas oma sammu väitega, et ei aktsepteeri vallavalitsuse septembris korraldatud rahvaküsitlust. Tema sõnul jätkati häältekogumist vallamajas pärast seda, kui avalikel koosolekutel toimunud hääletustel toetas 106 inimest ühinemist endise Pilistvere kihelkonna omavalitustega ja 67 Lõuna-Järvamaa suurvallaga.

Pärast viimast rahvakoosolekut 15. septembril ja enne volikogu hääletust 30. septembril tuli kahe nädala vältel vallamajas asunud kasti 46 toetushäält Türi variandile ja viis liitumisele Võhma suunas. Nii said Lõuna-Järvamaa suurvalla pooldajad napi kahehäälelise enamuse.

Vallavanem Urmas Kupp ütles raadiole, et volikogu oli rahvahääletust välja kuulutades otsustanud, et hääletuskast jääb istungini vallamajja, hilisemast hääletusvõimalusest räägiti tema sõnul ka kõigil külakoosolekutel.

Kupp lisas, et Rohelpuu pöördumisele kogutud allkirjade arv näitab jõudude vahekorda. Tema sõnul on 300 ka suurim võimalik Pilistvere variandi toetushäälete hulk, samas on Kabala vallas 800 hääleõiguslikku inimest.

Ka volikogu häälte proportsioon oli sama, seitse volinikku toetas liitumist Türiga ja neli Pilistvere kihelkonna omavalitsustega.

Märtsis tegi Türi linnavolikogu ühinemisettepaneku Järvamaa Türi, Oisu ja Kabala vallale ning Rapla maakonna Käru vallale. Käru volikogu lükkas ettepaneku mais üksmeelselt tagasi, teistes omavalitsustes on ühinemist toetatud.

Samas on Lõuna-Järvamaa suurvalla loomine takerdunud, sest Kabala volikogu oktoobri lõppu kavandatud istung jäi ära. Kuma Raadio teatas eelmisel nädalal, et volikogu esimees Heldur Henberg jättis vallavolinikud istungiks kokku kutsumata, kuigi vastavalt seadusele tulnuks kolmeks nädalalaks avalikule väljapanekule panna Lõuna-Järvamaa omavalitsuste ühinemislepingu eelnõu.

Türi linn ning Türi, Kabala ja Oisu vald on kokku leppinud, et volikogud otsustavad liitumise ja korraldavad ühinemislepingu avalikud väljapanekud novembri lõpuks. Ühinemisleppe allkirjastamine on kavandatud 30. novembrile.  BNS   04 November 2004