www.vnl.ee

Vabariigi President esines ülemaailmsel naiste konverentsil

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE
Kadriorus, 29. augustil 2005

Vabariigi President esines ülemaailmsel naiste konverentsil

President Arnold Rüütel esines täna aukülalisena Pekingis ülemaailmse naiste
konverentsi avamisel ning külastas Keelatud linna ja röntgenseadmete
ettevõtet NUCTECH.

Hommikul kõneles Vabariigi President 1995. aastal Pekingis toimunud IV
Ülemaailmse Naiste Kongressi 10. aastapäeva mälestuskonverentsil (Beijing +
10). Oma kõnes rääkis president Rüütel rahvusvahelistest jõupingutustest
naiste diskrimineerimise vältimiseks, tuues näiteid Eesti praktikast. Eesti
riigipea tutvustas mitmetuhandelisele kuulajaskonnale, kes on pärit
erinevatest riikidest üle kogu maailma, meie vanemahüvitise süsteemi ja
soolise võrdõiguslikkuse seadust ning tegevust inimkaubanduse vastu
võitlemisel.

Kõneldes naistevastasest vägivallast, ütles Vabariigi President, et see on
globaalne poliitiline ja sotsiaalne probleem, mis puudutab kõiki riike
maailmas ning mille vastu tuleb võidelda nii riiklikul, regionaalsel kui ka
rahvusvahelisel tasandil.

“Riigid ja rahvad on ÜRO-sse koondunud selleks, et ühiselt lahendada
inimkonna ees seisvaid probleeme ja vastata globaalsetele väljakutsetele.
Naiste õiguste edendamine saab teostuda ainult avatud ja koostööalti
dialoogi, siira tahte ja jõupingutuste ühendamise teel,” rõhutas president
Rüütel.

Konverentsi avamisel esines ka Hiina Rahvavabariigi president Hu Jintao, kes
kõneles naiste õigustest ÜRO aastatuhande eesmärkide kontekstis, eelkõige
aga keskendus oma kõnes sellele, kuidas Hiina viib rahumeelse arengu raames
ellu Pekingi deklaratsiooni seisukohti.

Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi president Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga, üks tuntumaid naispoliitikuid maailmas, meenutas
oma ema, maailma esimest naispeaministrit Sirimavo Bandaranaiket. Sri Lanka
riigipea rõhutas, et naiste ülesanne on juhtida ühiskonda jagatud
partnerluse vaimus koos meestega igas valdkonnas. Samuti tutvustas ta Sri
Lanka püüdlusi naiste ja laste õiguste kaitsel.

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Louise Arbour edastas ÜRO peasekretäri Kofi
Annan’i sõnumi konverentsile.

Konverentsi avamist juhatas Hiina Rahvavabariigi asepeaminister Wu Yi, kes
juhib kogu Hiina majandust ning on Hiinas mõjukaim naispoliitik. Konverents
toimub 29. augustist 1. septembrini ning on jätkuürituseks 1995. aastal
Pekingis toimunud IV Ülemaailmse Naiste Kongressile. See kongress oli naiste
õiguste rahvusvahelisel teadvustamisel ja kaitsmisel pöördeliseks saanud
sündmus, kus 189 riiki võtsid ÜRO egiidi all vastu Pekingi deklaratsiooni ja
tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Vabariigi Presidenti saatsid konverentsil suursaadik Mait Martinson,
siseminister Kalle Laanet, põllumajandusminister Ester Tuiksoo,
riigisekretär Heiki Loot, Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa,
Välisministeeriumi asekantsler Marina Kaljurand, Kodakondsus- ja
Migratsiooniameti peadirektor Mari Pedak, eraettevõtjad Anne Samlik ja Aune
Past ning teised Eesti delegatsiooni liikmed.

Pärastlõunal külastas president Rüütel Keelatud linna, keisririigi-aegse
Hiina monarhide paleekompleksi Pekingi kesklinnas. Seejärel tuvus Eesti
riigipea tehnoloogiaettevõttega Qing Hua Tong Fang (NUCTECH), millele kuulub
umbes 60% röntgenskännerite turust maailmas. See firma, aastakäibega üle 1
miljardi USA dollari, on välja kasvanud Hiina juhtivast tehnikaülikoolist
Tsinghua. NUCTECH töötab välja, toodab ja hooldab mitmesuguseid
röntgenaparatuure nii tollikontrolliks, meditsiinidiagnostikaks kui teisteks
vajadusteks üle maailma.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar kohtus täna Hiina
Rahvavabariigi kommunikatsiooniministri Zhang Chunxian’iga ning
raudteeministeeriumi aseministri Hu Yadong’iga, kellega arutati eeskätt
transiidialase majanduskoostöö edendamist Eesti ja Hiina vahel.

Õhtul korraldas Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Mait Martinson
hotellis Kempinski vastuvõtu Vabariigi Presidendi auks. Seejärel osales
president Rüütel ülemaailmse naiste konverentsi banketil, millel esinesid
Hiina Ooperi- ja Tantsuteatri artistid.

Sellega lõpetas president Rüütel riigivisiidi Hiina Rahvavabariiki.
Riigipea saabub tagasi Eestisse teisipäeva õhtul.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250


   29 August 2005