www.vnl.ee

Eesti ja Rootsi sõlmisid heitkoguste vähendamise leppe

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
7. september 2005

Eesti ja Rootsi sõlmisid heitkoguste vähendamise leppe

Täna, 8. septembril kell 15 kirjutasid keskkonnaminister Villu Reiljan ja Rootsi suursaadik Dag Hartelius alla Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühisrakendusprojekte käsitlevale kokkuleppele.

Kokkuleppe eesmärk on soodustada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud projektide elluviimist Eestis. Kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli kohaselt tuleb Eestil aastatel 2008-2012 vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aastaga võrreldes 8% võrra.

Eesti alustas ühisrakenduse katseprojektide raames koostööd esimese investeerijariigi Rootsiga juba 90-ndate keskel, mil rida fossiilseid kütuseid kasutavaid katlamaju viidi üle hakkpuidule ja viidi ellu ka teisi energiasäästu projekte. Praeguseks on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadis registreeritud 21 Eesti ja Rootsi vahelist ühisrakenduse katseprojekti, mille kohta leiab teavet konventsiooni sekretariaadi koduleheküljel http://www.unfccc.int.

Ühisrakenduse katseprojektid olid oma alal esmaalgatused, kuna aastatel 1995-2000 ametlikult heitkoguste vähenemise arvestamist ja vähendamise koguste ülekandmist teise riigi arvele ei toimunud.

Lisainfo:

Eve Tamme
Keskkonnaministeeriumi info ja tehnokeskuse kliima-ja osoonibüroo
ühisrakendusprojektide spetsialist
Tel 673 7581
E-mail eve.tamme@ic.envir.ee


   08 September 2005