www.vnl.ee

Kremli esindaja ründas taas Eestit ja Lätit

 

Vene presidendi volinik suhete alal Euroopa Liiduga Sergei Jastržembski tõstatas
teisipäeval taas Eesti ja Läti venekeelse elanikkonna õiguste küsimuse.

"On olemas terve loetelu valitsus- ja valitsusvälistest organisatsioonidest,
kelle monitooring viib järelduseni, et [Eesti ja Läti venekeelse elanikkonna]
olukord ei vasta Euroopa standarditele," ütles Jastržembski Moskvas
ajakirjanikele.

"Meie kaasmaalaste olukord Lätis ja Eestis jääb üheks alaliseks teemaks meie
suhetes EL-iga," lisas ta.

Jastržembski esitles pressikonverentsil brošüüri "Vähemusrahvuste õigustest
Lätis ja Eestis", mille eesmärk on tema sõnul tõmmata tähelepanu isiksuse- ja
inimõiguste karjuvatele rikkumistele.

"Kaks kolmandikku brošüüri mahust on eraldatud Lätile ja Eestile
esitatavatele pretensioonidele," selgitas ta.

"Siin ei ole mindagi isiklikku: raamat sisaldab vaid rahvusvaheliste
organisatsioonide vaatenurka ega sisalda Venemaa etteheiteid," lisas volinik.

Pressikovenrentsil osalenud riigiduuma väliskomisjoni esimees Konstantin
Kossatšov süüdistas EL-i topeltstandardite rakendamises.

Tema sõnul säilivad Euroopa institutsioonidel topeltstandardid Läti ja Eesti
venekeelsete elanike õiguste suhtes.

Venemaa on jätkanud Eesti ja Läti süüdistamist rahvusvähemuste õiguste
rikkumises ka pärast nende riikide võtmist Euroopa Liitu, kes on kehtestanud oma
liikmesriikidele ranged demokraatia- ja inimõigusalased kriteeriumid ning on
tunnistanud Eesti ja Läti nendele kriteeriumidele vastavaks.

Interfax - Baltic News
Service
   09 November 2004