www.vnl.ee

Vabariigi President kohtus Riigikogu õiguskomisjoniga

President Arnold Rüütel kohtus täna Kadrioru presidendilossis Riigikogu õiguskomisjoni liikmetega. Teelauas vahetati mõtteid mitme aktuaalse õiguspoliitilise probleemi ja nende võimalike lahenduste üle. Komisjoni liikmed teavitasid presidenti lähematel aastatel toimuvatest olulistest muudatustest karistus-, haldus-, tsiviil- ja menetlusõiguse vallas, mis nõuavad kõigi kohtunike ning justiitsametnike põhjalikku ümberkoolitamist.

Kohtumisel olid jutuks kohtute ja kohtunike sõltumatuse probleemid Riigikogu menetluses oleva Kohtute seaduse valguses, politseinike ja ametiisikute poolt toimepandud kuritegude uurimise küsimused. Elav mõttevahetus toimus kõrgemate riigiametnike poliitilise ja juriidilise vastutuse teemal.

Riigipea ja õiguskomisjoni liikmed leppisid kokku taoliste kohtumiste jätkumises.


   25 Oktoober 2001