www.vnl.ee

Vabariigi President kohtus Soome Vabariigi suursaadikuga

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE
Kadriorus 22. septembril 2005

Vabariigi President kohtus Soome Vabariigi suursaadikuga

President Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu Soome Vabariigi
suursaadiku Jaakko Kalela, kes esitas oma volikirja.

Vabariigi President märkis, et Eesti ja Soome suhted on traditsiooniliselt
intensiivsed ja tihedad ning on väga oluline jätkata edukalt kulgevat
koostööd nii kahepoolsetes kui ka mitmepoolsetes suhetes. “Meie kui
Läänemere äärsete riikide ühine tegevus aitab tagada kogu regiooni
stabiilset ja säästvat arengut ning turvalisust. Siinsel piirkonnal on
Euroopas tähtis roll ja suur arengupotentsiaal, mida tuleb jätkuvalt
realiseerida. Need on arusaamad, mida meie riigid jagavad ja need on
lähendanud meie rahvaid,” lausus riigipea.

President Rüütel toonitas, et ta peab väga oluliseks ka Eesti ja Soome
ühiseid pingutusi demokraatiavööndi laiendamisel Euroopa Liidu välispiiride
naabruses. “Oleme osalenud uute naabrite initsiatiivi väljatöötamisel ning
osaleme ka selle edasiarendamisel ja materialiseerumisel. Meil mõlemal on
ajalooliselt kogunenud rohkesti kontakte naabritega idas ning see kogemus
väärib kogu Euroopa Liidu tähelepanu,” nentis Vabariigi President.

Suursaadik Kalela sõnul on Soome ja Eesti suhted hetkel lähedasemad kui
kunagi varem ning meid ühendab palju-alates geograafilisest asendist kuni
keelesuguluseni. Soome suursaadik leidis, et parimaks tõendiks Eesti ja
Soome lähedusest on siiski tavalised inimesed ja see, et iga päev ületavad
tuhanded inimesed Soome lahe, et tutvuda kultuuriväärtustega, külastada
sõpru ning teha tööd.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250


   22 September 2005