www.vnl.ee

Maakondliku kuuluvuse otsus tekitab vastuolu

Regionaalminister Jaan Õunapuu tahab ühinevate omavalitsuste maakondliku kuuluvuse otsustuses käed puhtaks pesta ja jätta selle omavalitsuste teha.

Õunapuu ütles, et Tapa linn, Lehtse ja Saksi vald ning Kadrina valla Ridaküla peavad liitumisläbirääkimiste käigus otsustama ka, kumba maakonda uus omavalitsus kuuluma hakkab.

Seni pole omavalitsused maakondlikku kuuluvust arutanud põhjusel, et peavad seda siseministeeriumi ja valitsuse tööks.

Õunapuu selgitas, et kuigi lõpliku otsuse teeb valitsus, tuleb teada rahva arvamust. "See on vabatahtlik liitumine, mistõttu peame arvestama inimeste sooviga," põhjendas ta.

Õunapuu tunnistas, et mõistab, miks Järvamaa inimesed tahavad jääda Järvamaale ja Lääne-Virumaa inimesed teisele poole. "Midagi pole teha, nad peavad selgusele jõudma, LD märkis ta.

Samas ei välistanud Õunapuu, et kui ühest maakonnast tahab lahkuda mitu omavalitsust ja maakond jääb seetõttu väikeseks, võib valitsus rahva arvamusega vastuollu minna ja langetada otsuse riiklikust seisukohast lähtudes. "Koalitsioon on kokku leppinud, et maakondi vähemaks ei jää," sõnas ta.

Järva maavanem Üllar Vahtramäe tunnistas, et pole minister Õunapuuga päri. "Maakondliku kuuluvuse peavad otsustama ikkagi siseministeerium ja valitsus lähtuvalt kogu riigi huvidest," selgitas ta.

Kui see jätta kohalike inimeste teha, tuleb uus omavalitsus Vahtramäe meelest kindlasti maakonda, kus elab rohkem liitujaid. "Inimesed ei taha muutusi," põhjendas ta.

Lehtse vallavanemale Alari Kirdile valmistas muret nõue, et ühinemislepingus peab kirjas olema ka uue omavalitsuse maakondlik kuuluvus. "See on küll halb uudis ja võib saada meie ühinemise komistuskiviks," sõnas ta.

Kirt peab oluliseks, et siseministeerium teeb kõigepealt põhjaliku analüüsi maakondliku kuuluvuse headest ja halbadest külgedest ning alles seejärel küsib rahva arvamust. "Inimestele tuleb selgelt välja tuua, millised on uue omavalitsuse plussid ja miinused Järvamaa koosseisus ning sama ka Lääne-Virumaa kohta," soovitas ta. "Kui praegu otsust küsida, vastatakse emotsioonide põhjal."

Kirt tunnistas, et Lehtse valla kodanikuna ei tea temagi, kummas maakonnas elada, sest pole küllalt teavet. "Omavalitsusjuhina tahan muidugi Järvamaa kooseisu kuuluda," lisas ta.

Kirt lausus, et kui riik pole nõus omal kulul maakondliku kuuluvuse kohta rahvaküsitlust läbi viima, võib see jäädagi tegemata. "Eks siis ütlevad oma arvamuse välja üksnes volikogud," märkis ta.

Ka Tapa linnapea Kuno Rooba polnud nõus, et ühinemislepingusse tuleb kirja panna maakondlik kuuluvus, mis on ikkagi valitsuse otsustada. "Seadus seda ka ei ütle," tõdes ta.

Rooba tunnistas, et kui nad ühinemislepingusse ministri soovi kohaselt maakondlikku kuuluvust ei märgi, võib ministeerium lepingu tagasi saata ja ühinemine jääda venima.  BNS   12 November 2004