www.vnl.ee

Res Publica: Keila-Joa tehingute uurimiseks tuleb moodustada uurimiskomisjon

Pressiteade
Res Publica
12.10.2005


Res Publica: Keila-Joa tehingute uurimiseks tuleb moodustada uurimiskomisjon

Täna esitas Res Publica fraktsiooni esimees Marko Pomerants Riigikogule
eelnõu, mis näeb ette moodustada Riigikogu uurimiskomisjoni Keila-Joa
kinnisvaratehingute uurimiseks. Komisjoni ülesandeks on uurida nii
poliitikutega seotud kinnisvaratehinguid, kui ka seda, kas Keila-Joa
puhkeala müük riigi poolt oli seaduslik.

Eelnõu algatamise ajendiks on poliitikutega seotud tehingute uurimise
soikujäämine. Res Publica ei soovi antud teemat ilma rahuldavaid vastuseid
saamata lihtsalt kalevi alla panna. Senini on nende tehingud sisuliselt
ümber lükkamata.

„Saaks lõpuks selguse majja ja kõigil oleks selge, kas õige hõlma on hakatud
või mitte,” ütles Marko Pomerants.

Eelnõu kohaselt on loodava komisjoni ülesandeks välja selgitada, kas riik
viis Keila-Joa puhkeala kinnistute müügi läbi seaduslikult ning kas sellega
tekitati riigile kahju. Samuti kes Riigikogu või Vabariigi Valitsuse
endistest või praegustest liikmetest, nende lähedastest või nendega seotud
juriidilistest isikutest, on omandanud kinnistu AS Kalev Real Estate Company
ja kas kas kinnistud on omandatud tehingu tegemise aja turuhinnale vastava
hinnaga; ning kas nimetatud isikute poolt Keila-Joa puhkealal omandatud
kinnistud on nende isikute poolt uuesti võõrandatud ning millistel
tingimustel see on toimunud.Lugupidamisega,
Riina Vändre
Res Publica meediajuht
Tel. 52 92 992


   12 Oktoober 2005