www.vnl.ee

RAKVERE LINNAVALITSUS Istungi päevakord

RAKVERE LINNAVALITSUS

Istungi päevakord

31. oktoober 2005 a. kell 11.00


1.. Rakvere linna 2006. aasta eelarve projekti esitamine Rakvere Linnavolikogule – E. Petrovits

2.. Avalduse esitamine Lääne-Viru Maakohtule eestkoste seadmiseks – E. Petrovits

3.. Ehituslubade väljastamine – M. Jõe

4.. Välisõhu saasteloa taotluse suhtes seisukoha andmine – M. Jõe

5.. Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks (Pääsukese tn 12, Saue tn 21a) – M. Jõe

6.. Soojuse hinnast – M. Jõe

7.. Eluruumi ümberhindamise akti kinnitamine- A. Jaadla

8.. Kohal algatatud küsimused


   31 Oktoober 2005