www.vnl.ee

Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Uue linnavalitsuse esimene töönädal, peamiselt keskendutakse linnapea (Andres Jaadla) ning abilinnapeade (Rannar Vassiljev, Ain Suurkaev) vastutusvaldkondade konkreetsele jaotamisele ja linnavalitsuse struktuuri korrastamise küsimustele.

Esmaspäev, 21.11 10.00 linnavalitsuse istung:
1.. Rakvere Linnavalitsuse töö korraldamisest

2.. Avalduse esitamine Lääne-Viru Maakohtule eestkostja määramiseks

3.. Hooldajatoetuse määramine

4.. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

5.. Hooldajatoetuse maksmisest keeldumine

6.. Hooldekodusse paigutamine

7.. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine ja maksmisest keeldumine

8.. Ehituslubade väljastamine

9.. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

10.. Linnavalitsuse uut tööperioodi tähistava tähise paigaldamine   21 November 2005