www.vnl.ee

Varavastaste kuritegude arv Harjumaal vähenes

31. jaanuaril - 5. veebruaril registreeriti Eestis kokku 692 kuritegu, mida on
enam kui kolmandiku võrra vähem viimase poole aasta keskmisest. Võrreldes
ülemöödunud nädalaga vähendas kuritegevuse taset eelkõige varavastaste
kuritegude arvu vähenemine Harjumaal, kus registreeriti kolmandiku võrra vähem
vargusi ja teisi varavastaseid kuritegusid.

Enamlevinud kuriteoliikideks olid eelmisel nädalal vargus (373), sõiduki
juhtimine joobes (55) ja kehaline väär­kohtlemine (39).

Isikuvastaseid kuritegusid registreeriti 52, mis on ligi poole võrra vähem
viimase kuue kuu keskmisest. Eluvastaste kuritegude arv - 1 - oli haruldaselt
väike ning jäi tunduvalt alla viimase kuue kuu keskmisele tasemele (7). Mõrvu
ega tahtlikke tapmisi ei registreeritud.

Üle poole kuritegudest (54%) pandi toime Tallinnas või Harjumaal; järgnesid
Ida-Virumaa (13%) ja Tartumaa (9%). Maakondadest oli registreeritud kuri­tegude
üldarv kõige väiksem Hiiumaal (2 kuritegu) ning Saare- ja Põlvamaal (6
kuri­tegu).

Uurimisasutused pidasid kahtlustatavana 48 tunniks kinni 68 inimest, kohtu loal
võeti möödunud nädalal vahi alla (s.t kauemaks kui 48 tunniks) 57 inimest.
Kriminaalmenetlus lõpetati 846 kuriteo suhtes ja kohtusse saadeti materjalid 569
kuriteo kohta.

Justiitsministeeriumi poolt avaldatav kriminaalstatistika põhineb
kriminaalmenetlusregistri andmetel ning kajastab eelneval nädalal registreeritud
kuritegude, kahtlustatavana kinni peetud ja vahistatud isikute ning prokuratuuri
menetlusotsuste statistikat ja selle lühianalüüsi.

Nädalaülevaadetega saab tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel:
http://www.just.ee/kriminaalstatistika <http://www.just.ee/kriminaalstatistika>


Kristi Künnapas


   07 Veebruar 2006