www.vnl.ee

Justiitsministeeriumi nädala eelinfo

Justiitsministeerium ja haldusala

21. - 27. november 2005

Nädala eelinfo


Esmaspäev, 21. november


Kell 11.30 arutab Riigikogu põhiseaduskomisjon justiitsminister Rein Langi
osavõtul Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Kohtute seaduse, advokatuuriseaduse
ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamist esimeseks
lugemiseks.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Martin Hrivoja kohtub
Tšehhi asejustiitsminister Ivo Hartmanniga. Kell 11.00 algava kohtumise teemaks
on Euroopa vahistamismäärus.


Teisipäev, 22. november


Kell 10.00 teeb justiitsminister Rein Lang Riigikogu istungil ettekande
"Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010" elluviimise kohta 2005. aastal.Kolmapäev, 23. november


Justiitsministeeriumi kantsler Jüri Pihl, kohtute asekantsler Margus Sarapuu
ning kantsleri nõunik EL küsimustes Kristi Värk viibivad Ahvenamaal, et arutada
Soome justiitsministeeriumi kantsleri Kirsti Rissaneniga 2005.aasta Eesti ja
Soome justiitsministeeriumide koostööplaani täitmist ning 2006.aasta
planeeritavat koostööd.


Algusega kell 11.00 kohtuvad riigi peaprokurör Norman Aas ja juhtiv
riigiprokurör Alar Kirs Ungari parlamendi delegatsiooniga.Üldkasuliku töö (ÜKT) Tallinna ja Harjumaa tööandjate infopäev
Justiitsministeeriumi suures saalis. Kolmandat aastat järjest kogunevad Tallinna
ja Harjumaa ÜKT tööandjad aasta lõpu eel justiitsministeeriumi suurde saali, kus
tunnustatakse parimaid tööandjaid, jagatakse uut informatsiooni ning tehaks
ekokkuvõtteid lõppevast aastast.


Kell 14.00 algaval Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras Vabariigi
Valitsuse poolt algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse
muutmise seaduse eelnõu teine lugemine ning Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ)
nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse eelnõu
teine lugemine.Rootsi keele vandetõlgikandidaadid kirjutavad lingvistilist eksamit
justiitsministeeriumi arvutiklassis. Lingvistilisele eksamile eelnes juriidilise
test, lingvistilise eksami läbijad pääsevad edasi viimasesse vooru, milleks on
ametisobivusvestlus.
Kristi Künnapas
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
tel 6 208 118
mob 56 215672
kristi.kynnapas@just.ee


   21 November 2005