www.vnl.ee

Kiirabi korraldusest

Sotsiaalministeerium
Pressiteade 19.12.2005

Lühike täiendus täna Postimehes ilmunud artiklile

Kiirabibrigaadide arv

Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasiku sõnul on vältimatu abi kättesaadavus esmatähtis ja riik rahastab ööpäevaringselt 90 brigaadi. „Küll aga arvestame teenusepakkujate ettepanekutega ja lubame erandkorras vähendada kiirabibrigaadide arvu kohtades, kus väljakutsete arv on väike“, seletas Laasik rõhutades, et arstiabi kättesaadavus ei tohi teenuse paindliku planeerimise kõrval kannatada.

Alates 2005 jälgib Tervishoiuamet häirekeskuste info põhjal aega, mis kiirabibrigaadil kulub patsiendini jõudmiseks alates kõnest häirekeskusesse.

Tervishoiuameti loaga võib Tartu kiirabi Põlva piirkonnas hoida töös kahe brigaadi asemel ühte kolmeliikmelist brigaadi õhtul kella 20.00 – hommikul 8.00. Statistika näitab, et selles piirkonnas on 1,5 - 1,7 väljakutset öö jooksul. Mõeldav on see korraldus vaid juhul kui teenuste osutajal on mitmeid brigaade lähedalasuvates piirkondades.

Kiirabibrigaadide koosseis

Tervishoiuamet rahastab kõiki brigaade skeemi järgi, kus brigaadi kuulub kaks meditsiinilise eriharidusega inimest, mis ühtib õiguskantsleri ettepanekuga.
2005 aastal rahastatakse 41 arstibrigaadi, mille koosseisus on arst, õde ja kiirabitehnik ning 49 õebrigaadi, kuhu kuuluvad kaks õde ja kiirabitehnik.

Tervishoiuamet ei ole välja andnud mitte ühtegi eriluba, mille kohaselt võib brigaadis töötada vähem kui kaks meditsiinilise eriharidusega inimest.


   19 Detsember 2005