www.vnl.ee

Põllumajandusministeeriumi 51. nädala eelinfo

Põllumajandusministeeriumi eelinfo
51. nädal

ESMASPÄEV 19.detsember

Kell 12.00 toimub Pirita Top Spa's viies metsanduskomisjoni istung, kus
arutluse alla tulevad RAK meetme 3.7 rakendamiseks vajalikud taotlusvormid
ja MAK 2007+ visioon metsanduse osas telgede lõikes ning järgmisel
programmi perioodil toetamist vajavate tegevuste arutelu.

TEISIPÄEV 20. detsember

20.-22. detsembril toimub Brüsselis põllumajanduse ja kalanduse nõukogu
2005. a viimane istung, mis seekord keskendub 2006. a kalanduskvootide
küsimusele. Lisaks käsitletakse linnugripi tõrjega seonduvaid eelnõusid
ning ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise võimalusi. Samuti annab
Euroopa Komisjon ülevaate Hong-Kongis toimunud WTO läbirääkimiste
tulemustest.
Põllumajandusministeeriumi delegatsiooni kuuluvad minister Ester Tuiksoo,
Toivo Nõvandi, Peeter Seestrand ja Madis Reinup.

Kell 13.00- 16.00 toimub Põllumajandusministeeriumi väikeses saalis Eesti
maaelu arengukava 2007–2013 ettevalmistamise juhtkomisjoni 4. istung.
Koosoleku päevakord:
1. Hinnang 1. telje olukorra kirjeldusele
2. Hinnang 2. telje olukorra kirjeldusele
3. Hinnang 3. telje olukorra kirjeldusele
4. Ülevaade Eesti ettevõtluspoliitikast 2007-2013
5. Ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2007-2013

Kell 13.00 korraldab Põllumajandusministeerium Luua Metsanduskoolis
põllumajandusvaldkonna kutseõppeasutuste aastalõpu seminar- nõupidamise,
kus tehakse kokkuvõte lõppevast aastast. Toimub diskussioon
praktikakorraldamise ning õppetoetustega seonduvates küsimustes.
Nõupidamisele on palutud osalema kutseõppeasutuste, Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Maaelu Edendamise Sihtasutuse
ja Kutsekoja esindajad.

KOLMAPÄEV 21. detsember

Kell 14.00 toimub Põllumajandusministeeriumi suures saalis 20. sajandi
Eesti põllumajanduse ajaloo kolleegiumi ja autorite nõupidamine.
Päevakorras on ülevaade saabunud artiklitest (I osa; aastad 1900-40), I
osa illustreerimisega ning teose kirjastamise ja avaldamise planeerimisega
seotud küsimused

Seoses arendusseminariga on PRIA piirkondlike büroode töökorralduses 21.
ja 22. detsembril muudatusi:
21. detsembril on suletud Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Valga ja
Võru büroo.
Pärnu ja Rapla bürood on avatud, kuid meetme 3.5 taotluste vastuvõttu ei
toimu

NELJAPÄEV 22. detsember

Seoses arendusseminariga on PRIA piirkondlike büroode töökorralduses 21.
ja 22. detsembril muudatusi:
22. detsembril on suletud Hiiu büroo.
Lääne-Viru büroo on avatud alates kl 13
Pärnu ja Rapla bürood on avatud, kuid meetme 3.5 taotluste vastuvõttu ei
toimu
PRIA vabandab ebameeldivuste pärast.

REEDE 23. detsember

Kell 12.00 osaleb põllumajandusminister Ester Tuiksoo Eestimaa
Põllumajandustootjate Keskliidu Nõukogu koosolekul, Põlvas kohvik-klubis
Aal (Tuglase 2).

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee


   19 Detsember 2005