www.vnl.ee

Res Publica: Valitsus ei toeta õigusliku järjepidevuse põhimõtet

Pressiteade

Res Publica

19.01.2005


Res Publica: Valitsus ei toeta õigusliku järjepidevuse põhimõtet

Riigikogu majanduskomisjon kujundas täna oma arvamuse Res Publica
fraktsiooni ettepaneku osas tühistada omandireformi aluste seaduse (ORAS) 7
lõige 3. See oleks samm õigusselgusetuse likvideerimiseks hilisümberasujate
kaasuses ja tooks kaasa hilisümberasujate tunnistamise omandireformi
õigustatud subjektideks, sarnase ettepanekuga nägi probleemi lahenemist
varasemalt ette ka praegune Riigikohtu esimees Märt Rask.

„Õigusliku järjepidevuse põhimõttele on peaminister Andrus Ansip Riigikogus
esinedes korduvalt oma toetust avaldanud. Ka tema käsitluse järgi tuleks
tõepoolest ümberasujatele nende vara tagastada. Samas toetasid täna
majanduskomisjonis Res Publica ettepanekut ainult Isamaaliidu ja
Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad, Reformierakonna esindajad aga
mitte,” kommenteeris koalitsioonierakondade hinnangut majanduskomisjoni
liige Sven Sester (Res Publica).

„Refromierakonna esindajad loobusid toetamast õigusliku järjepidevuse
põhimõtet ja hääletasid sisuliselt meile ammu teada Keskerakonna käsitluse
poolt ehk siis meie ettepaneku vastu. On kahju, et poliitiline päevahuvi
kunstlikult hoida koos valitsust, millel puudub ühine arusaam Eesti ajaloost
ja ilmselt ka Eesti Vabariigi iseseisvumise taastamise alustest, tõi ohvriks
niivõrd olulise maailmavaatelise küsimuse,” lõpetas Sester.


Lisainfo:

Sven Sester

Riigikogu liige (Res Publica)

Tel. 50 49 222Riina Vändre

Res Publica meediajuht

Tel. 52 92 992


   19 Jaanuar 2006