www.vnl.ee

toetus laevade lõikamise tulemusel töötuks jäänud kaluritele

Tänaseks on selgunud kalalaevavastiku püügivõimsuse reguleerimise [Eesti
riikliku arengukava (RAK) meede 3.9] tulemused, mille tulemusel võivad
kaotada töö püügilt kõrvaldatud laevadel töötanud kalurid (
http://www.pria.ee/uudised/uudis5006/).

Leevendamaks sellega kaasnevaid ebasoodsaid sotsiaalseid ja majanduslikke
mõjusid, antakse individuaalset, ühekordset rahalist abi kaluritele, kes
antud laevadel töötasid. Tegemist on RAKi meetmega 3.12.2, mis kannab nime
“Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed” ning mis on
mõeldud selleks, et aidata töö kaotanud kaluritel toime tulla.

Kuna Virumaa Nädalalehe lugejate seas on ilmselt ka laevade lõikamise
meetme raames töötuks jäävad kalureid, kes võiksid toetust saada, saadame
Teile antud toetusmeedet täpsemalt lahti seletava artikli. Kui Teie
hinnangul võiks antud artikkel Virumaa Nädalalehe lugejatele huvi pakkuda,
oleks kena, kui see artikkel Teie lehes ka avaldatud saaks.Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee


   27 Jaanuar 2006