www.vnl.ee

Fotovõistlus Looduse Aasta Foto 2006

Looduse Omnibuss ja Nordea Pank kutsuvad kõiki loodusfotohuvilisi – nii
täiskasvanuid, noori kui lapsi – osalema fotovõistlusel “Looduse Aasta Foto
2006”.Võistlust korraldame koos Eesti Looduskaitse Seltsi, Eestimaa Looduse
Fondi, Postimehe, Maalehe, Eesti Ekspressi ja ilm.ee-ga.

Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2006 suurtoetajad on StoraEnso, Kunda
Nordic Tsement, Canon Overall, Fotoluks ja Olympus Eesti.

Traditsioonidega fotovõistlust toetavad ka Keskkonna Investeeringute
Keskus, Eesti Kultuurkapital, Kaitseministeerium ja Tallinna Linnavalitsus
ning firmad Regio, Velux, Avision, ajakiri Loodus, ajakiri Cheese, ajakiri
Hea Laps jt.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. märts 2006.

Võitjad selgitab rahvusvaheline ˛ürii eesotsas Rein Maraniga.

Traditsioonidega fotovõistluse võitjad kuulutame välja 23. aprillil
Tallinna Linnahallis, kus jagame Tantsivaid Hunte.

Võistluse auhinnafond on 150000 krooni.

Fotovõistluse eeskirjad leiad www.looduseomnibuss.ee

Info telefonil 6481740, 56476297 ja e-postiga info@looduseomnibuss.ee .
Fotovõistlust Looduse Aasta Foto 2006 tutvustavate tekstide juurde mõeldud
Sven Zaceki pilt jäälinnust. jpg formaadis ja suuruseks 1,5 mega
http://www.looduseomnibuss.ee/pildid/2006/Index/sven-zacek-jaalind-s.jpg


Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2006 eeskirjad:


1. Osavõtuõigus
Võistlusel võivad osaleda kõik, välja arvatud võistluse korraldamisega
seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Eestis tehtud loodusfotodega.

2. Konkursi kalender
Võistlustööde postitamise viimane tähtaeg on 27. märts 2006.
Tulemused avalikustatakse 23. aprillil Tallinna Linnahallis.

3. Konkursi kategooriad
Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13a, kaasa arvatud),
noored (kuni 20a, kaasa arvatud) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole
piiratud).
Igas vanuserühmas hinnatakse töid kolmes kategoorias. Esimeses kategoorias
võistlevad fotod, millel on kujutatud loomariigi esindajad (imetajad,
linnud, roomajad, kalad, putukad jne). Teises kategoorias võistlevad kõik
ülejäänud loodusfotod (maastikud, taimed, seened jne). Kolmandas
kategoorias osalevad fotod, mis väljendavad inimese ja looduse suhet.
Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias.

4. Võistlustööde arv
Üks autor võib võistlusele esitada kuni kümme pilti CD-plaadil, fotodena
või diapositiividena.

5. Fotode mõõtmed ja märgistamine
Kategooriate ja vanuserühmade tähistamiseks palume kasutada järgmisi
lühendeid: 1L (loomapiltide lastearvestus), 1N (loomapiltide
noortearvestus), 1T (loomapiltide üldarvestus), 2L (looduspiltide
lastearvestus), 2N (looduspiltide noortearvestus), 2T (looduspiltide
üldarvestus), 3L (inimene ja loodus lastearvestus), 3N (inimene ja loodus
noortearvestus), 3T (inimene ja loodus üldarvestus).
Fotosid oodatame konkursile eelistatult .TIF või .JPG failidena, mis on
salvestatud PC või MAC-formaadis CD-plaadile. Pildifaili pikem külg peab
olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera
salvestatud kujutisele). Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt:
kategooria_pildiallkiri_autorimärksõna.laiend (näiteks
1T_kurejutt_volli.jpg; 1N_kurejutt_volli.tif).
Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne
postitamist.
Diapositiivid mõõtmetega 24x36 mm peavad olema raamitud, suurema formaadiga
slaidid peavad olema kiles ja ümbritsetud paspartuuga. Küljele, kust poolt
slaidi tuleb vaadata, tehakse rist (X) alumisse vasakusse nurka.
Fotode pikema külje serva pikkus peab olema ligikaudu 30 cm
(lastearvestuses 21-30 cm). Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega
raamiga. Slaidiraamile, slaidi paspartuule või foto tagaküljele
kirjutatakse pildiallkiri, autori märksõna, kategooria ja vanuserühm.

6. Konkursitööde saatmine
Pildid palume saata aadressil:
Looduse Omnibuss, Koidu 80, 10139 Tallinn,
märgusõna Looduse Aasta Foto 2006.
Kinnises ümbrikus palume lisada autori andmed ning margid tööde
tagasisaatmiseks autorile. Selle ümbriku peale kirjutada autori nime
asendav märksõna. Kui marke pole lisatud, on võimalik tööd kuue kuu jooksul
kätte saada eelpoolmainitud aadressilt. Näitustele väljavalitud
fotokoopiaid ei tagastata. Fotod soovitame pakkida korralikult kaitsmaks
neid võimalike kahjustuste eest postis.

7. Auhinnad
Võistluse auhinnafond on 150000 eek, sealhulgas väärtuslikud auhinnad Eesti
juhtivatelt fotofirmadelt, preemiareisid ja palju muud. Kõikide
vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad keraamik Anne Türni poolt
loodud skulptuuri Tantsiv Hunt.

8. ˇürii ja hindamiskriteeriumid
ˇüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad.
ˇürii esimees on Rein Maran.

9. Kajastamine internetis
Kõik pildid pannakse ka internetti aadressidele www.ilm.ee,
www.looduskalender.ee ja www.looduseomnibuss.ee.

10. Piltide kasutamine
Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse
tulemuste avalikustamiseks meediaväljaannetes, avalikel üritustel ja
konkursikogumikus. Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka
loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi
ja pildiprogramme, trükkida plakateid, kalendreid ja postkaarte.

11. Korraldajate vastutus
Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil,
kuid ei vastuta postis või laboris tehtud kahju eest.

12. Autori vastutus
Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja
kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.Info:
Looduse Omnibuss,
tel 6 481 740, 56476297
e-post: info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee


   06 Veebruar 2006