www.vnl.ee

Kas kuulutada tehtu tühiseks või tuua uued juhid?

Kas kuulutada tehtu tühiseks või tuua uued juhid?

SI-38
05.02.2006

Harri Kivilo pakub ummikussejooksnud riigijuhtimise muutmiseks kaks võimalust: a) aastal 1991 tehtu tühiseks kuulutamine ja õigusjärglusel põhineva Eesti Vabariigi loomine; b) tänase juhtimise uuega asendamine.

Teatavasti aastal 1991 okupatsioonieelset Eesti Vabariiki ei taastatud, vaid õiguslikus plaanis eelistati uue riigi rajamist - võeti vastu uus põhiseadus ja suhteliselt pikka aega rakendati Eesti NSV seadusi. Miks Nõukogude Liidu lagunemisel ei soovitud või osatud etteulatuvalt analüüsida, et ülimalt oluline on jätkata riigi elu korraldamist sealt, kus see seiskus N Liidu okupatsiooni alguses, ei ole arhitekt Harri Kivilo arvates enam võimalik tuvastada.

Kivilo oletab, et kogemuste puudumise tõttu võeti vastu välismaiste sõprade soovitatud otsuseid. Ega mõeldud, et N Liit oli loonud läänes väga tõhusalt toimiva desinformatsiooni levitamise võrgu, mis võis - nüüd juba Venemaa teenistuses - mõjutada meie sõpru tegema meile soovitusi, mis kaugemas tulevikus osutuvad meile kahjulikuks.

"Ülimalt arusaamatult ei suurenenud kogemuste saamisel analüüsioskus ning riigi taastamisel tehtud vigade parandamise asemel jätkati innustunult uute vigade tegemist - ka siis, kui võis juba aru saada, et tehtu ei ole kooskõlas rahva soovidega," jätkab Kivilo, hinnates Eesti iseseisvuse aastaid.

Tänaseni tehtu ja tegematajätmiste põhjal võib järeldada, et võimulolijate eesmärk on viia rahvas riigist võõrandumisele. "Suure tõenäosusega toimitakse ikka edasi läänest tulevate soovituste põhjal, nende eesmärke põhjalikult uurimata," leiab Kivilo ning pakub ka konkreetsed väljapääsuteed olukorrast, mida võite lugeda tema artiklist aadressil http://si.kongress.ee/?a=page&page=42e12 d2939bde15516335&subpage=43e62029e38a802fc8adf

Allikas: Harri Kivilo
Kontakt: aisakivilo@hot.ee
SI portaal www.si.kongress.ee


   06 Veebruar 2006