www.vnl.ee

Pressikonverents: vanemahüvitise mõju uuringu tutvustus

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
Rahvastikuministri büroo
Sotsiaalministeerium

Pressiteate kordus 13.02.2006


Pressikonverents: vanemahüvitise mõju uuringu tutvustus


Täna, 13. veebruaril, kell 11.30-12.30 toimub Rahvusraamatukogu kuppelsaalis uuringu "Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele: hindamise võimalused ja esimeste kogemuste analüüs" esitlus.

Uuringut tutvustab Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik Andres Võrk, ajakirjanike küsimustele vastavad rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ja sotsiaalminister Jaak Aab. Uuring valmis sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri büroo tellimusel.

Uuringu eesmärgiks oli pakkuda välja metoodika, kuidas analüüsida vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele, kaardistada mõju analüüsimiseks vajalikud andmeallikad ja selgitada välja täiendav andmevajadus. Samuti analüüsiti vanemahüvitise esmaseid kogemusi ja mõju, kasutades selleks sünnitanute andmeid aastatel 2000-2005 esimene poolaasta. Uuringu täistekst avaldatakse Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS kodulehel uuringu tutvustamise päeval.

Osalemisest palume teada anda hiljemalt esmaspäeva hommikul kella 10ks.


Info ja registreerimine:


Herke Vaarmann

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Tel. 6 409 000

E-mail: Herke.Vaarmann@praxis.ee


   13 Veebruar 2006