www.vnl.ee

TOIMUB TEADUSFOTO VÕISTLUSE VÕIDUÕHTU

PRESSITEADE

TOIMUB TEADUSFOTO VÕISTLUSE VÕIDUÕHTU

Eesti esimese teadusfoto võistluse osalejate autasustamine
toimub 23. märtsil kell 16.00 Keemilise ja Bioloogilise
Füüsika Instituudi saalis Tallinnas Mustamäel, Akadeemia tee
23.
Lõpuõhtul esinevad teadlased füüsikakatsetega. Tõnu Tepandi
loeb võistlusele saadetud piltide lugusid ja Tiit Kändleri
vastset Teadusaabitsat.
Näidatakse slaidiprogrammi ja kõiki osalenud pilte. Õhtul
saavad olnud ja tulevased osalejad üksteise loomingut näha ja
selle üle kõnelda.
Sissepääs vaba, külastage.
MTÜ Teadusteave korraldatud teadusfoto võistlusele saadetud
231 töö seas oli pilte nii kooliõpilastelt kui tunnustatud
teadlastelt, kokku 42-lt autorilt.
Veebruaril lõpul vaagis fotosid þürii oma esimehe, TTÜ
Geoloogia Instituudi direktori Alvar Soesoo juhtimisel.
Hindajate hulka kuulus tuntud teadlasi mitmetest
teadusasutustest, fotograafe, kunstnikke,
teadusajakirjanikke, firmade esindajaid.
Valiti välja 40 tööd, mis raamitakse ja millest moodustatakse
mööda Eestit liikuv näitus. Nende seast anti välja Grand Prix
ja kuus eripreemiat.
Võistlus sai toimuda seda abistanud Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti
Geenikeskuse, KTK Overalli, Regio, Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi, ilm.ee, Eesti Geenikeskuse,
ajakirjade Cheese ja Horisont toel.
Info: Tiit Kändler 56 483 481; Tiit Hunt 50 67 488
Vt võtnud fotodest lähemalt www.teadus.ee

Koostas: Tiit Kändler


   20 Märts 2006