www.vnl.ee

President Arnold Rüütel pidas loengu Turu ülikoolis

President Arnold Rüütel pidas oma Soome-visiidi teisel päeval Turu ülikoolis loengu "Eesti valikud", milles ta käsitles Eesti elukeskkonna hetkeolukorda ja väljavaateid alanud aastatuhandel. Presidendi sõnul näitab kõik meie ümber toimuv veenvalt elukeskkonna kolme aspekti - looduskeskkonna, ajaloolise ja kultuurilise keskkonna - vastastikkust põimitust ja mõju. "Elukeskkonda ei saa taandada ainult looduslikele tingimustele. Loodus dikteerib varem või hiljem meie valikud, kuid nende valikute iseloom otsustatakse ajaloolises ja poliitilises mõõtkavas. Küsimus on selles, kuivõrd me oskame lugeda elukeskkonna märgisüsteemi ja kõrgemale näha elukeskkonda kujundavatest lihtsatest põhjus-tagajärgede süsteemist," rõhutas president Rüütel.

Looduskeskkonnast kõneldes pööras president tähelepanu sellele, et Eesti taasiseseisvumise ajal toimunud majanduse restruktureerimine on oluliselt kaasa toonud saasteallikate ja -ainete vähenemise Eestis. Ka õhusaaste vähendamisel on Eestis liigutud paremuse poole. "Viimased kümme iseseisvusaastat on nihutanud Eestit tasakaalu suunas suhtlemises looduskeskkonnaga," kinnitas president.

Presidendi sõnul on oma looduskeskkonnaga tihedalt seotud ka Eesti rahvuslik ja poliitiline identiteet. Ollakse ju kahe tsivilisatsiooni - Ida ja Lääne elukäsitluse vahelises piirkonnas ja see piirifenomen iseloomustab ka Eesti ja Soome vahelist lävimist. "Soome on olnud Eestile värav Skandinaaviasse," ütles president Rüütel. Presidendi hinnangul on Eesti tänapäeva globaliseeruvas maailmas hea näide sellest, kuidas säilitada oma iseärasused ja kultuuriline identiteet.

Helsingist Turusse sõites toimus rongis vestlusring teemal "Hoia Eesti merd", kus kõneldi Läänemere seisukorrast, kalavarudest, kasvuhooneefekti võimalikest tagajärgedest.

Vabariigi President külastab Turus toomkirikut ja tutvub Stick-Tech biotehnoloogiatehasega.

Pealelõunal kohtub president Rüütel Turu linnajuhtidega ja õhtupoolikul on ees kohtumine peaminister Paavo Lipponeninga.


   21 November 2001