www.vnl.ee

Lastevanemate liit pole rahul kriisiteavitamisega

Eesti Lastevanemate Liit pöördus kolmapäeval haridus- ja teadusministeeriumi ning mitme muu organisatsiooni poole üleskutsega, milles taotles koolide kriisijuhtumitest teavitamise parandamist.

"Tartu koolis aset leidnud tuberkuloosikahtlus andis haridussüsteemile selge õppetunni: koolid ei ole valmis kriitilises olukorras adekvaatselt käituma ega peredega suhtlema," seisab üleskutses. "On kahetsusväärne, et vanemad said toimuvast viimasena teada."

Liidu Res Publicasse kuuluva peasekeretäri Kaur Hansoni allkirjaga üleskutse sedastab, et sõltumata sellest, kas õpetajal tegelikult oli tuberkuloos või mitte, tulnuks lapsevanemaid juba esimese kahtluse korral informeerida nii probleemist kui ka võimalikest edasistest käitumisviisidest.

"Kõige hullem on teadmatus," tõdes liit. "Oleks loomulik, et ükskõik kui väikese kahtluse puhul võivad vanemad olla kindlad, et kool annab neile kiiresti parima hetkel võimaliku info."

Lastevanemate liit soovitab, et Res Publicasse kuuluva Toivo Maimetsa juhitav ministeerium, koolide omanikud ning asjassepuutuvad kodanikuühendused töötavad ühiselt välja elementaarsed käitumisjuhised koolidele kriisiolukordade puhuks.

Selle üks esimesi reegleid peaks olema, et vähimagi kahtluse korral tuleb informeerida vanemaid, võimaluse korral anda käitumisjuhiseid edasiseks ning olukorra muutudes või selginedes sellest kohe vanematele teada anda.  BNS   08 Detsember 2004