www.vnl.ee

AN28 pilootide verest ei leitud alkohol

Vastuseks valitsuskomisjoni järelepärimisele teatas Põhja-Eesti Regionaalhaigla, et 23.novembril 2001 lennuõnnetusse sattunud lennuki AN-28
pilootide vereproovid olid alkoholi suhtes negatiivsed s.t., et nende veres ei leitud alkoholi.

Vastavalt Lennundusseaduse § 55 lõige 1 punkt 3 on keelatud õhusõiduki käitamine alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete, psühhotoksiliste või teiste lennuohutust mõjutada võivate ainete mõju all.


   27 November 2001