www.vnl.ee

Politseil kaob kohustus kriminaalasjaks iga äkksurma puhul

Valitsus kiitis neljapäeval heaks surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu, mis võtab politseilt kohustuse algatada iga äkksurma puhul kriminaalasi.

Eelnõu kohaselt ei algata politsei kriminaalmenetlust enne, kui on olemas kindlad andmed, mis viitavad kuriteo tunnustele. Eelnõu algatanud sotsiaalministeeriumi hinnangul aitab see kokku hoida politsei inim- ja raharessurssi.

Eelnõu täpsustab, millal menetleja algatab kohtuarstliku ekspertiisi seoses kriminaalmenetlusega, ja kui surma põhjuse väljaselgitamiseks on vajalik kohtuarsti arvamus, algatab menetleja kohtuarstliku lahangu ilma kriminaalasja algatamata.

Eelnõu korrastab surmast teavitamise korda ja sätestab, et isiku surmast tuleb tema omastele või seaduslikule esindajale viivitamatult teatada.

Eelnõu koostamise töögruppi kuulunud sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna peaspetsialist Laine Peedu ütles BNS-ile, et surma põhjuse tuvastamine on praegu Eestis praktiliselt reguleerimata. Sätestatud on vaid, kuidas inimese surma korral tuleb dokumendid koostada.

Peedu tõi näiteks olukorra, kus noor inimene on vägivaldsete põhjusteta surnud, kuid omaksed keelduvad lahkamisest. Selleta ei saa arst aga surma põhjust määrata.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et uue seaduse eesmärk on lahendada surma korral tekkivad probleemid, mis on senini olnud korrektse õigusliku lahenduseta ja tekitanud küsimusi eri institutsioonide vahelises koostöös ja tegevuse korralduses inimese surma korral.

Seadus näeb ette surma põhjuste riikliku registri asutamise, mille käivitamiseks tuleb sotsiaalministeeriumil 2007. aasta riigieelarvesse ette näha 1,1 miljonit krooni.

Seaduse jõustumine on kavandatud 1. jaanuariks 2006, välja arvatud surma põhjuste registri asutamine, mis peaks jõustuma 1. jaanuaril 2007.  BNS   16 Detsember 2004