www.vnl.ee

Vabariigi President kohtus justiitsminister Märt Raskiga

President Arnold Rüütel kohtus täna Kadrioru presidendilossis justiitsminister Märt Raskiga. Kohtumisel arutati kohtukorralduse ja kohtute sõltumatuse küsimusi seonduvalt praegu Riigikogu menetluses oleva kohtute seaduse eelnõuga, kõneldi põhiseaduse muutmise vajaduse ja teede üle. Vabariigi President ja justiitsminister vahetasid samuti mõtteid eesti keele kui riigikeele kasutamiseks õiguslike tagatiste kehtestamise üle.

   28 November 2001