www.vnl.ee

Eesti Terviserarade pressiteade

da-Viru omavalitsused ja piirkonna spordiühendused ühendavad jõud Sillamäe
ja Sinimäe kõrgustiku ühendava terviseraja väljaarendamiseks.

Teisipäeval, 03. oktoobril kell 15.00 allkirjastasid Sillamäel Ida-Viru
maavanem, SA Eesti Terviserajad, Sillamäe linn, Vaivara vald, Ida-Virumaa
Spordiliit ja Sillamäe Suusaklubi ühiste tegevuste kokkuleppe Ida-Viru
terviseradade terviklikuks väljaarendamiseks.
Suusatreener Aleksandr Gorodnitševi ja SA Eesti Terviseradade initsiatiivist
sündinud koostöömõte on liitnud kuue erineva osapoole huvid. Piirkonna
looduslikke liikumisradu on arendatud ja hooldatud seni suuresti tegijate
initsiatiivile toetudes.

Inimeste sportimisharjumus looduses otsib alati positiivse emotsiooni näol
lisaväärtust. Sillamäe kaldapealse merepanoraam ja Sinimägede üle metsade
vaated annavad kavandataval terviserajad suurepärase emotsioonide kontrasti.
Sinimägede liigendatud maastikul kulgevad ka sportlikumat reljeefi
võimaldavad ringid.

Koostööleppe sõlmimine väljendab osapoolte selget tahet arendada ühiselt
välja kvaliteetne keskkond turvaliselt ja tasuta tervisespordiga
tegelemiseks looduses “ võttis Ida-Viru maavanem hr. Ago Selde esimese
vaheetapini jõudmise kokku. „Ida -Virumaal tunneme eelkõige puudust
aastaringselt hooldatud terviseradadest ja ohutut kasutamist võimaldavatest
ja sportimiseks mõeldud kergliiklusteedest. Olen veendunud, et arendatav
terviseradade võrgustik loob soodsa pinnase enam kui 20 000 piirkonna
elaniku sportliku elustiili kasvuks“ jätkas hr. Ago Selde.

Sillamäe Spordikeskus „Kalev“ ja Vaivara põhikool muutuvad rajatava
terviseraja sõlmpunktideks. Keskusteks kuhu tulles saavad aktiivsest ja
sportlikust puhkusest hoolijaid täislahenduse. Kindlasti aitab koostööst
sündiv sünenergia optimiseerida ka terviseradade võrgustiku halduskulusid
ning hooldustehnika investeerimisvajadusi.

Eesti Terviseradade projekt, mis innustanud ka Ida -Virumaal algatatud
koostööd on Merko Ehituse, Eesti Energia ja Hansapanga ning
Kultuuriministeeriumi ja Eesti Suusaliidu algatatud ettevõtmine Eesti
looduslike sportimiskeskuste uuendamiseks. Ettevõtmise eesmärgiks on
toetada Eestimaa liikumis- ja spordiradade väljaarendamist, et kindlustada
looduses aastaringse ja tasuta aktiivse liikumisvõimaluse kättesaadavus
kõigile huvilistele. Käesolevaks hetkeks on projekti raames kaasa aidatud
juba kaheteistkümne terviseraja olulisele uuendamisele üle Eesti.

Lisainformatsioon:
Jaanus Pulles
Tõnis Kalberg
SA Eesti Terviserajad juhataja
Sillamäe aselinnapea
Eesti Suusaliit MTÜ juhatuse esimees
Tel.mob.: 5034594
Tel.: 39 25 704

e-post:Jaanus.Pulles@neti.ee
e-post: tonis.kalberg@sillamae.ee


   03 Oktoober 2006