www.vnl.ee

Siiri Oviir: President Vaira Vike-Freiberga kandidatuuri ÜRO Peasekretäriks tuleb toetada lõpuni

"President Vaira Vike-Freiberga kandidatuuri ÜRO Peasekretäri ametikohale tuleb toetada lõpuni. Ametlikud hääletused seisavad veel ees," rõhutas Euroopa Parlamendi saadik ja Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir ÜRO Julgeolekunõukogu mitteametliku hääletuse tulemusi maailmaorganisatsiooni peasekretäri ametikoha üle kommenteerides. Hääletuse võitis Lõuna-Korea välisminister Ban Ki-moon.

"Viimane aasialane, U Thant, oli ÜRO Peasekretäri ametikohal küll 1960. aastatel, kuid kogu ÜRO eksisteerimisaja jooksul ei ole maailma esidiplomaadi ametikohustusi usaldatud kahjuks mitte ühelegi naisele. Üle poole maailma rahvastikust on ju naised ja ka maailma esidiplomaati valival ´meesteklubil` oleks aeg seda mitte ainult märkama, vaid ka reaalselt tunnustama hakata. Naiskandidaadi valimine ÜRO Peasekretäriks oleks selgeks tõenduseks, et õiglus ja võrdõiguslikkus kehtib mitte ainult sõnades väljendatud väärtustes, vaid ka rahvusvahelise poliitika tegelikkuses," toonitas Oviir.

"ÜRO Peasekretäri valimine ei tohiks olla riikidevaheline pragmaatiline jõukatsumine või kellelegi koha kätte näitamine, vaid peaks tuginema võrdsuse, aususe, läbipaistvuse ja õigluse põhimõtetele, nagu sätestavad seda ka ÜRO enda tegevuspõhimõtted. Paraku on peasekretäri kandidaatide sõelumise ringist olematuks tunnistatud valikud Ida-Euroopa riikidest. Seda võimalust silmas pidades hakkas Venemaa juba algusest peale julgeolekunõukogu ähvardama vetoõiguse kasutamisega. Ja praegust asjade käiku vaadates tundub, et selline taktika töötab.

Esinedes 2005. aasta mais Moskvas Teise Maailmasõja lõpu 60. aastapäeva pidustustel, kuulutas president Freiberga julgelt, et Balti riigid ei saa nõustuda Venemaa ühekülgse ajalookäsitlusega. Paljugi just tema esinemiste tulemusena hakati maailmas mõistma, et võit, mis jättis pool Euroopat pooleks sajandiks totalitaarse re˛iimi võimu alla, ei saa olla täielik. Vabanenud Ida-Euroopa, sealhulgas Balti riikide ja nende liidrite tegemised ei ole Venemaa juhtkonnale kunagi meeltmööda olnud.

President Vaira Vike-Freiberga on näidanud, et globaalpoliitikas suudavad kaasa rääkida ka väikeriigid, peab olema vaid tahet ja julgust oma veendumustele kindlaks jääda ning need maailmale välja ütelda.

Põhimõttekindel naispoliitik ÜRO Peasekretärina suudaks senisest tõhusamalt suunata maailma konfliktikollete rahumeelset lahendamist. Viimastel aastatel on vajadus selleks üha kasvanud. See omakorda muudab üha olulisemaks ÜRO reformimisel reaalseid edusamme saavutada. Rõhutan veelkord, et naiskandidaadi ja Ida-Euroopa ühe mõjukaima poliitiku toetamine ÜRO Peasekretäri ametikohale rohkem kui üle poole sajandi tegevuse järel oleks selge sõnum, et tänapäeva maailma ees seisvatele väljakutsetele vastamine vajab tasakaalustatumat rahvusvahelist juhtimist.

President Vaira Vike-Freiberga kandideerimine on mõjukas märk sellest, et maailma poliitiline juhtimine vajab muutuseid. Iga võitlus tuleb lõpuni võidelda. Eesti suurim ja vanim tegusaid naisi ühendav Eesti Naisliit toetab Vaira Vike-Freiberga kandidatuuri ja kutsub seda tegema ka teisi, nii poliitilisi kui mittepoliitilisi Eesti naisorganisatsioone," kommenteeris Siiri Oviir.

Eesti Naisliidu liikmete toetuskiri on läkitatud nii president Vaira Vike-Freibergale kui ka ÜRO Peakorterisse.

ÜRO Julgeolekunõukogu ametlik hääletus ÜRO Peasekretäri üle on planeeritud järgmiseks esmaspäevaks. Sellele järgneb lõpphääletus ÜRO Peaassamblees.

Edastas:
Ramon Loik
Euroopa Parlamendi liikme nõunik
Tel. +322 284 7815 (Brüssel)

Täiendav informatsioon:
Siiri Oviir
Euroopa Parlamendi saadik
Tel. +322 284 5815 (Brüssel)


   03 Oktoober 2006