www.vnl.ee

Doktorantide õppetoetus kahekordistub

Riigikogu võttis vastu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse, mille kohaselt doktorantidele makstav toetus kahekordistub ja toetuse saamist ei takista samal ajal töötamine.

Neljapäeval vastu võetud seaduse kohaselt tõuseb õppetoetus seniselt 3000 kroonilt 6000 kroonile ja see summa on ette nähtud kogu doktoriõppe riigitellimuse ulatuses. Doktorantidele vastu tulles jäi seadusest välja punkt, mis keelab doktorantidel toetuse saamise ajal töötada lepingu alusel või avalikus teenistuses.

Töötamise piirangu kaotamine oli üks ettepanekuid avalikus kirjas, mille Tartu ülikooli doktorandid ja töötajad saatsid novembris haridus- ja teadusministeeriumile.

Avalikus kirjas oli ka ettepanek muuta tulevikus doktorandistaatust, nii et nad võiksid hakata töötama ülikooli juures doktorandina, ja saada nõnda sotsiaalsed garantiid.

Ministeerium on seisukohal, et doktorantide staatuse muutmine on kompleksne teema, mis peale sotsiaalsete garantiide andmise suurendab ka doktorantide töövõtjakohustusi ja vastutust doktoriõpingute täitmise osas.

Ministeerium on valmis analüüsima doktorantide detailsemaid ettepanekuid selles küsimuses, teatas ministeeriumi esindaja.

Kiri sisaldas veel ettepanekut, et doktorikohtade riiklik tellimus peab olema seotud kõrgetasemelise teadustöö kogemusega juhendajate olemasoluga.

Ministeerium teatas, et on ettepanekuga nõus ning see ei ole vastuolus seadusmuudatusega.

Seaduse eesmärk on võimaldada doktorantidel pühenduda õppetööle, nii et nad ei oleks sunnitud elatise teenimiseks töötama õpingute kõrvalt.

Vastavalt tänavu läbi viidud doktoriõppe uuringule on kõik doktorandid seni olnud sunnitud töötama. Õppetoetust said vähesed ja toetuse summa oli liiga väike.

Seetõttu venivad või katkevad doktorantide õpingud sageli. 1991.-1999. aastate vastuvõtust kaitses nominaalajaga kraadi 12,4 protsenti doktorantidest.  BNS   17 Detsember 2004