www.vnl.ee

Vabariigi President kohtus NATO peasekretäriga

President Arnold Rüütel kohtus täna pealelõunal Kadrioru presidendilossis Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretäri lord George Robertsoniga.

Vabariigi President kinnitas NATO peasekretärile, et Eesti jaoks on liitumine NATO-ga jätkuvalt üks peamisi välispoliitika prioriteete. Presidendi sõnul ühtivad Eesti parlamendi kõigi peamiste erakondade seisukohad NATO-ga liitumise osas ja vajadust suurendada järgmise aasta eelarves kaitsekulutusi 2 %-ni SKP-st ei vaidlustata. NATO peasekretäril oli hea meel kuulda, et Eesti rahva hulgas püsib tugev toetus NATO-ga liitumisele. Robertson ütles, et rahva arvamus on väga oluline, sest NATO võtab oma liikmeks riike, mitte valitsusi või ametkondi.

Lord George Robertson tänas Eestit kiire reageerimise eest abi pakkumisel pärast 11.septembri sündmusi Ameerika Ühendriikides. Samuti tunnustas ta Eesti osalemist rahvusvahelistel rahutagamisoperatsioonidel, kus Eesti on
alati vastavalt oma võimalustele esindatud olnud. See on valdkond, kus Eesti on tõestanud, et ta oskab käituda nagu NATO liige.

NATO peasekretär rõhutas, et muutunud rahvusvahelises julgeolekukeskonnas on
NATO jaoks ääretult oluline, et iga uus alliansi liikmestaatust taotlev riik annaks oma panuse julgeoleku tootmisse ja ta on veendunud, et Eesti ei ole juba täna enam pelgalt julgeoleku tarbija.


   29 November 2001