www.vnl.ee

Narvas tutvustatakse sotsiaalpoliitilise uuringu tulemusi

Narvas tutvustatakse sotsiaalpoliitilise uuringu tulemusi

Käesoleva aasta 28.septembril kell 10.00 tutvustatakse Narva linnavalitsuse saalis linnaelanike seas läbi viidud sotsiaalpoliitilise uuringu „Ümbritseva elu muudatused ja probleemid ning Narva linnaelanike sotsiaalsed suhtumised” tulemusi.

Uuringu eesmärgiks oli uurida linnaelanike suhtumisi investeerimise praktika ja linna omavalitsusorganite sotsiaalpoliitika kontekstis. Uuring kajastab linnaelanike hinnangut elu kohta Narvas, suhtumist kohalikesse poliitikutesse ja väljendab arvamust Vabariigis toimuvate tähtsamate protsesside kohta.

Uuringu käigus küsitleti 213 täiskasvanud - 18-80 aasta vanuste - linnaelanike arvamust. Küsitletute seas olid nii naised kui mehed erinevatest sotsiaalsetest kihtidest (töötud ja töötajad); erineva haridusega; Eesti kodanikud, Venemaa kodanikud ja mittekodanikud; erinevatest rahvustest ja erineva usutunnistusega inimesed jt. Sel moel kajastab uuring küllaltki erinevate Narva elanike gruppide arvamust ja on tänu sellele ka adekvaatne.

„Linnavõimudele on väga tähtis teada seda, kuidas elanikud hindavad nende tööd. Samuti see, kuidas narvalased näevad linna sotsiaalset ja majanduslikku elu. Pole saladus, et väga paljus just tänu sellistele uuringutele viiakse linna arenguplaanidesse sisse vajalikud korrektiivid,” ütles Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin.

Uuringu tulemuste tutvustamisel on võimalik teada saada narvalaste suhtumist kohaliku elu puudutavatesse küsimustesse: antakse hinnang kohalike ametnikele; näidatakse perede sissetulekute tasemed; antakse hinnang tervishoiule, haridusele ja teistele linna elu igapäevaelu puudutavatele küsimustele.

Samuti esitletakse linnaelanike arvamust erinevate ajalooliste sündmuste, keeleküsimuse, poliitiliste parteide tegevuse kohta Eestis jne kohta. Antud uuringus tuuakse ära narvalaste hinnang lisakas nii linna elu puudutavate küsimustele ka arvamused üle-Eestiliste küsimuste kohta.

Anti Ronk
OÜ Viru PR suhtekorraldaja
555 15 788
anti@virupr.ee
www.virupr.ee


   26 September 2006