www.vnl.ee

Keskkonnaministeerium ja omavalitsused leppisid kokku keskkonnaalastes tegevustes

Täna, 26. septembril allkirjastasid Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevaheline komisjon ja Omavalitsusliitude koostöökogu lõpp-protokolli, millega nähakse ette ka keskkonnaalaste tegevuste toetamine.

*Keskkonnaministeeriumi ja kohalike omavalitsuste koostöö on kestnud juba pikka aega," ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv. *Selle koostöö raames on kohalike omavalitsuste projekte rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) ja KIK-st" lisas Liiv.


Protokollis sätestatud kokkulepetes tagab Keskkonnaministeerium, et riigieelarve strateegia Keskkonnaministeeriumi käsitlevas osas tuuakse meetmete maksumuste raames välja kavandatavad vahendid kohalike omavalitsuste keskkonnainfrastruktuuri arendamiseks.

Leppe sätestab, et jätkuvalt on kohalike omavalitsuste esindajad kaasatud õigusaktide eelnõude väljatöötamise töögruppidesse. Keskkonnaministeerium valmistab koostöös üleriigiliste omavalitsusliitude esindajatega ja Tallinna linnaga ette õigusaktide eelnõud linna looduskeskkonna väärtustamiseks.


Riigi omandis olevate maade korrashoiu paremaks tagamiseks suurendab Keskkonnaministeerium maade hooldamisega seotud tööde rahastamist.

Ökoloogilise maksureformi ettevalmistamise töörühma, seirenõukogusse ja Eesti maavarade Komisjoni nimetatakse ka üleriigiliste omavalitsusliitude esindajad.

Riigieelarve ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvete kujundamiseks ning muude kohaliku omavalitsustega seotud küsimuste lahendamiseks pandi alus Vabariigi Valitsuse Ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu Delegatsiooni läbirääkimistele, kus läbirääkijateks poolteks on kohalike omavalitsuste esindajana Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt moodustatud Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon ning Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud ministeeriumidevaheline komisjon.

Lisainfo:
Harry Liiv
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsler
626 2850
harri.liiv@envir.ee

Lugupidamisega,
Manuela Pihlap
Pressiesindaja
626 2908
manuela.pihlap@envir.ee


   26 September 2006