www.vnl.ee

PRESSIKUTSE 24.09.2006: Registreerimine ajakirjanikele korraldatavale liikumisharrastuse seminarile

29. septembril toimub ajakirjanikele seminar liikumisharrastusest

Reedel, 29. septembril kella 10-17 toimub Mustamäe Spordikeskuses
(Külmallika 15a) ajakirjanikele seminar liikumisharrastusest. Seminaril
teavitatakse ajakirjanikke liikumisharrastuse olukorrast Eestis ja
kultuuriministeeriumi sammudest olukorra parandamiseks.

Seminaril esinevad ettekannetega tuntud tervise- ja liikumisharrastuse
spetsialistid. Tallinna Tervisekaitsetalituse juhtivinspektor Mari Järvelaid
räägib tervise riskiteguritest ning liikumisharrastusest kui riski
vähendajast. Zooloog Aleksei Turovski näitab loomariigi näitel, et liikumine
on elusolendite loomulik eksisteerimisviis. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti
sporditöö peaspetsialist Priit Ilver räägib kohalike omavalitsuste osast
liikumisharrastuse edendamisel programmi "Tallinn liigub" näitel. SA Eesti
Terviserajad juhataja Jaanus Pulles kõneleb sünergiast liikumispaikade
rajamisel Eesti Terviseradade projekti näitel. Audentese õppejõud Rein Jalak
püüab leida vastust küsimusele, kas tervist väärtustav rahvas on vaid ilus
unistus või realiseeritav idee. Kultuuriministeeriumi spordiosakonna
juhataja Tõnu Seil annab ülevaate liikumisharrastuse strateegilisest
arengukavast ning kultuuritarbimise uuringu spordi-osast ning plaanidest
liikumisharrastuse edendamiseks.

Ajakirjanikel on võimalus panna oma võimed proovile vastrenoveeritud Nõmme
Spordikeskuse seiklusrajal, teha pisut sporti ja saada teada enda
tervisenäitajatest. Riietus soovitavalt sportlik. Kõigile osalejatele
garanteerime peale hea enesetunde ka spordivarustuse ja liikumisharrastuse
teemalise kirjanduse ning lõunasöögi. Pärast seminari on soovijatele
lõõgastav saun.

Seminari korraldab Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium koostöös Eesti
Spordiajakirjanike Liidu ning suhtekorraldusfirmaga KPMS & Partner.

Seminari programm on lisatud käeolevale kirjale.

Sven Sommer
KPMS & Partner konsultant
tel 50 48294


   24 September 2006