www.vnl.ee

Keskkonnaministeerium: Põlevkivi kaevandamise üle käib juba ammu avalik arutelu

Keskkonnaministeerium: Põlevkivi kaevandamise üle käib juba ammu avalik arutelu

Vastuseks SDE süüdistusele, nagu poleks Keskkonnaministeerium reageerinud 80 avaliku elu tegelase ettepanekule korraldada põlevkivi kaevandamise üle avalikku arutelu, vastas keskkonnaminister Villu Reiljan, et avalik arutelu käib juba ammu.

"Keskkonnaministeerium on alustanud põlevkivi kasutamise riikliku arengukava koostamist. Sellesse võimalikult laia avalikkuse kaasamiseks moodustasin ümarlaua, kuhu on kutsutud nii keskkonnakaitsjate kui ka kohalike valdade esindajad, sealhulgas SDE liikmeid, kellega koos arutatakse läbi, kui palju ja kust tulevikus põlevkivi kaevandatakse," ütles minister Reiljan. "Kas SDE ei usalda siis oma liikmete poolt arengukava koostamisel tehtavaid ettepanekuid ja ei ole neilt kuulnud, et kuni arengukava heakskiitmiseni on täiesti alusetu rääkida uute kaevanduste avamisest."

Seega on SDE avaldus Reiljani hinnangul kantud soovist hirmutada rahvast uute põlevkivikaevandustega.

"Või ei soovi opositsioon nii tähtsas küsimuses, nagu seda on põlevkivi kaevandamine ja kasutamine, kaasa rääkida, kuigi see võimalus on, sest kuulub ju ümarlaua koosseisu nii SDE kui ka Res Publicaga ühinenud Isamaaliidu liikmeid," ütles Reiljan.

Arengukava Vabariigi Valitsusele esitamise tähtaeg on 2007. aasta 1. mai ja selles tuleb ette näha, kuidas tagada põlevkivivarude jätkumine võimalikult pikaks ajaks ja kuidas samal ajal säilitada elamisväärne elukeskkond.

Riigikogu on otsustanud, et vähemalt aastani 2015 on Eesti energiaressursi põhiallikaks põlevkivi ehk ka lähiaastatel saame oma soojuse ja valguse peamiselt sellest maavarast.

Lisainfo:
Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2811


   20 September 2006