www.vnl.ee

Vabariigi President kuulutas välja õpilaste ajaloovõistluse

President Arnold Rüütel, kes on õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde konkursi
patroon, kuulutas välja järjekordse võistluse. Alanud õppeaastal toimub
kaheksas ajaloo uurimise konkurss, mille teemaks on “Inimene ajaloos XX
sajandil”. Võistlustööd tuleb ära saata aadressil Kaare 12, 65605 Võru
hiljemalt 2. aprillil 2007.

Võistlusega püütakse mõtestada rahvuslikke väärtusi ja hoida
põlvkondadevahelist sidet, süvendada õpilaste ajaloohuvi ning avardada
silmaringi, samuti arendada iseseisva uurimistöö oskust. Võistlust
korraldavad Eesti Ajalooõpetajate Selts ja Körberi Sihtasutus Saksamaal.

ˇürii määrab mõlemas vanuseastmes kolm peapreemiat: I auhind 3000 krooni, II
auhind 2500 krooni, III auhind 2000 krooni. Parimate tööde juhendajatele
määratakse kokku 3 preemiat 1500 krooni ulatuses. Parimatele kutsekoolide
õpilastele on eripreemiad. Kõik osavõtjad saavad Vabariigi Presidendi
tänukirja.

Eelmistel aastatel on konkursi teemadeks olnud "Eesti pere ja kodu XX
sajandil", "Eesti kool", "Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik", "Laps",
"Muutuv Eesti 20. sajandil", "Igapäevaelu 20. sajandi Eestis" ja
"Taasiseseisvunud Eesti".


Presidendi kantselei avalike suhete osakond

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks:6316250


   19 September 2006