www.vnl.ee

Maailmapäeval saab tutvuda Eesti päästemeeskonna töö ja varustusega

Maailmapäeval saab tutvuda Eesti päästemeeskonna töö ja varustusega

16. septembril toimub Tammsaare pargis Maailmapäev 2006, millega
soovitakse avalikkusele tutvustada arengumaadega seotud aktuaalseid
teemasid, koostööleppeid ja eesmärke.

Selle ürituse raames püstitavad Päästeamet ja Eesti päästemeeskond kolm
ekspositsioonitelki. Näha saab välihospidali ja staabi töökeskkonda,
kolmandas telgis saab tutvuda päästemeeskonna olmetingimustega
kriisikolletes ning otsingu-, pääste- ja keemiavarustusega.

Samuti näeb pildimaterjali ja slaidiprogrammi Eesti rahvusvahelise
päästemeeskonna päästemissioonidest ning filmi ‘’Allahhi nimel’’.

Päästeameti peadirektor Mati Raidma sõnul on päästemeeskonna tööst
meedia vahendusel päris palju räägitud. ‘’Nüüd saavad kõik huvilised oma
silmaga näha, millega meie mehed rahvusvahelistel abimissioonidel
tegelevad,’’ märkis Raidma.

Eesti Päästemeeskond (Estonian Disaster Relief Team) on
mitmefunktsiooniline rahvusvahelise koostöösuutlikkusega päästeüksus,
mis on võimeline operatiivselt osalema rahvusvahelistes pääste- ja
humanitaarabioperatsioonides ning vastavalt vajadusele reageerima
võimalikele hädaolukordadele Eestis. Päästemeeskond komplekteeritakse
olenevalt õnnetuse iseloomust ad hoc korras erinevate valdkondade
asjatundjatest. Viimastel aastatel on päästemeeskond osalenud
missioonidel Indoneesias ja Pakistanis, kodumaiste suurõnnetuste
tagajärgede likvideerimisel ning paljudel rahvusvahelistel õppustel.

Eelmisel nädalal viibiti Soomes ÜRO õppusel Triplex, kus harjutati
rahvusvaheliste organisatsioonide koostööd suurõnnetuste puhul. 2004
aastal osaleti analoogsel õppusel Norras.

Toomas Viks
Päästeameti pressiesindaja
gsm: 55 45679


   15 September 2006