www.vnl.ee

Kodanikupäeval isikutunnistust soovinutest vormistas taotluse 1730 inimest

Kodanikupäeval, 26. novembril 2001 oli soovijatel võimalus ennast registreerida isikutunnistuse taotlejaks internetis www.pass.ee.

Kokku registreerus ligi 5000 inimest, kellest õigeaegselt jõudsid taotluse vormistada ja Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse (KMA) saata 1730 inimest. Esimesed isikutunnistused antakse kätte 28. jaanuaril.

Peale esimeste taotlusankeetide läbivaatamist selgus, et on vaja üle korrata mõned olulised punktid taotlusankeedi täitmisel. Selleks, et oleks võimalik taotlust menetlusse võtta:

* tuleb taotlus täita TRÜKITÄHTEDEGA;
* taotlusel ei tohi olla parandusi või soditud kohti;
* tuleb skaneeritav allkirjanäidis kirjutada tumedas kirjas, mille läbimõõt on soovitavalt 0,8 * 1,5 mm. Allkiri ei tohi ületada allkirjavälja piire;
* lisaks tuleb taotlejal kinnitada esitatud andmete õigsust oma allkirjaga taotluse allservas selleks ettenähtud väljal
* taotlusele tuleb kindlasti märkida, kus soovitakse isikutunnistust kätte saada. Nimekiri pangakontoritest asub www.pass.ee ja regionaalosakondade infostendil;
* foto taha tuleb kirjutada taotleja nimi;

Lisainfo ja taotlusankeet www.pass.ee.

KMA regionaalosakonnad teenindavad kliente üle kogu Eesti ühtse andmebaasi alusel. KMA kliendiinfo telefon on 612 6979 ja kodulehekülg www.mig.ee


   05 Jaanuar 2002