www.vnl.ee

Parts rõhutas uusaastapöördumises usalduse vajadust

Peaminister Juhan Parts rõhutas uusaastapöördumises vastastikuse usalduse vajadust, mis tagab sidusa ja turvalise ühiskonna.

"Usalduse määrast sõltub meie perekondade tugevus, ettevõtjate julgus, meie kõigi turvatunne ja riigi stabiilsus. Usaldus omakorda eeldab vastutust. Eestit usaldatakse - usaldavad meie partnerid Euroopa Liidus ja NATO-s, usaldavad investorid ja pangad. Nad usuvad, et me saame hakkama," ütles Parts oma uusaastapöördumises.

Peaministri sõnul on põhiküsimus, kas Eesti sees valitseb usaldus ning ta soovis alanud aastal kõigile rohkem vastastikust usaldust.

"Eesti ei ole kaugeltki veel valmis. Meie põlvkond peab usalduse pälvimiseks üles näitama vastutustunnet tuleviku ees. Valitsuse töö alanud aastal peab keskenduma võrdsete võimaluste loomisele kõigile inimestele tegemaks enda ning oma laste elu ja tulevikku puudutavaid valikuid," sõnas Parts.

Peaminister märkis, et riik üksi ei tohi otsustada selle üle, mis on meie laste jaoks parim.

"Sama põhimõtte poole peame liikuma ka tervishoius - et inimesed ei oleks sunnitud seisma nii kaua ravijärjekorras. Alanud aastal peame jätkama pingutusi töökohtade juurdetekkeks ning kõigile võimaluste loomist tööturule naasmiseks. Ning valitsus peab tegutsema selle nimel, et ettevõtlikel inimestel oleks võimalikult vähe takistusi oma ettevõtte loomiseks ja eduks. Kindlasti peame sel aastal otsima ka uusi lahendusi Eestit laastava HI-viirusega võitlemiseks," seisis peaministri pöördumises.  BNS   01 Jaanuar 2005