www.vnl.ee

Järvamaa, Pärnumaa ja Viljandimaa said uue kaitseala

Täna, 17. augustil võttis valitsus vastu määruse, millega moodustatakse 1749,5 ha suurune Saarjõe maastikukaitseala.

*Saarjõe maastikukaitseala kaitse-eesmärk on vanade metsakoosluste, Saarjõe, erinevate sootüüpide, poollooduslike koosluste ning sealsete kaitsealuste taime, looma ja linnu liikide kaitse," ütles Järvamaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist Olavi Randver.

*Saarjõe maastikukaitsealal asub mitmeid vaatamisväärsusi; nt Sakala tee, Kabelimägi, metsavendade punkrid, Tagametsa skaudilaager ja nn Vanapagana mets," lisas Randver.

Kaitseala on jaotatud neljaks sihtkaitsevööndiks ja kolmeks piiranguvööndiks.

Saarjõe maastikukaitseala asub Järva maakonnas Türi vallas Rassi külas, Pärnu maakonnas Vändra vallas Kaansoo külas ja Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Kootsi külas.

Kaitseala valitsejad on Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus, Pärnumaa keskkonnateenistus ja Viljandimaa keskkonnateenistus oma halduspiirides.


Lisainfo:

Olavi Randver
Järvamaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist
Tel 384 8685
e-post olavi.randver@jarva.envir.ee

Lugupidamisega,

Manuela Pihlap
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete spetsialist
Tel 626 2908
e-post manuela.pihlap@envir.ee


   17 August 2006