www.vnl.ee

Keskkonnaministeeriumi eelinfo 14.-20. august

Esmaspäeval, 14. augustil osaleb keskkonnaminister Villu Reiljan Saaremaal Orissaare vallas Maasil kaasaegse jäätmejaama avamisel.
Maasil avatav jäätmejaam valmis Orissaare, Muhu, Leisi, Pöide, Valjala ja Laimjala valla koostöös. Jaama hakati ehitama 2001. aastal ja selle maksumus on üle 8 miljoni krooni, aastane võimsus 3000 tonni prügi.

Lisainfo:
Mihkel Paljak,
Orissaare abivallavanem
45 45593

Teisipäeval, 15. augustil algusega kell 13.00 korraldab Keskkonnaministeerium Ida-Virumaal Maidla vallas Savala rahvamajas põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kohta koostatava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku arutelu.

Lisainfo:
Rein Raudsep,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja
626 2971

16.-19. augustini toimuvad esmakordselt Eestis (Otepääl) rahvusvahelised raievõistlused World Loggers Cup 2006 Otepää. Võistlused avab keskkonnaminister Villu Reiljan, peakorraldaja on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas töötav Riigimetsa Majandamise Keskus.
Võistlused toimuvad tänavu esimest korda Rahvusvahelise Raievõstluste Assotsiatsiooni (IALC) egiidi all.

Lisainfo:
Marko Kadanik,
RMK meediasuhete juht
676 7633
503 1633

Reedel, 18. augustil algusega kell 12.00 avab keskkonnaminister Villu Reiljan Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas töötava Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juurde rajatud Baltimaade kaasaegseima kütuselabori, mis hakkab teostama Eestis kasutatavate kütuste kvaliteedi seiret.

Lisainfo:
Margus Kört,
Keskkonnauuringute Keskuse juhatuse esimees
611 2950

Reedel, 18. augustil esineb Keskkonnaministeeriumi asekantsler Olav Etverk ettekandega Abruka muuseumis konverentsil "Eelduste loomine Abruka püsiasustuse säilitamiseks". Ta käsitleb Abrukal paikneva looduskaitseala ja riigimetsa haldamist abrukalaste ja turistide huvidest lähtuvalt, jäätmekäitlusest väikesaarel, joogiveega varustamisest jne.

Lisainfo:
Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2811   14 August 2006