www.vnl.ee

Põllumajandusministeeriumi 33. nädala eelinfo

ESMASPÄEV 14. august

14. ja 15. augustil korraldab Põllumajandusministeerium õpetajatele
väljasõidu Läänemaale, mille käigus tutvustatakse neile
mahepõllumajanduslikku tootmist. Väljasõidu käigus külastatakse
Lauri-Antsu turismitalu, Lauri-Jaani talu ja Mihkli talu, külastatakse
Kiideva loodusmaja ning Kirsioja talu ja Saueaugu teatritalu.

TEISIPÄEV 15. august

Kell 13.00 toimub Põllumajandusministeeriumi väikeses saalis (Lai tn
39/41) briifing ajakirjanikele ja sotsiaalpartneritele, mille eesmärgiks
on tutvustada uut maaelu arengukava 2007-2013.

Briifingul antakse ülevaade järgmistest teemadest:
1) mida uut on oodata aastatel 2007-2013 võrreldes 2004-2006
eelarveperioodiga
2) põllumajandusministeeriumi nägemus meetmete eelarvest: millistele
meetmetele ja kui palju raha eraldatakse
3) teised maapiirkondade arengule kaasa aitavad Euroopa Liidu fondid ja
rahastamisvõimalused
4) mis saab pärast 2013 aastat

Briifingul osalevad ja vastavad küsimustele põllumajandusminister Ester
Tuiksoo, maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai ning
maaelu arengu osakonna juhataja Henno Nurmsalu.
Lisainfo: Anna-Maria Veidemann, avalike suhete osakonna peaspetsialist,
tel: 6256 228; 53 416 596; e-post: anna-maria.veidemann@agri.ee

KOLMAPÄEV 16.august

Kell 11.00 toimub Rõhu Katsekeskuses õppepäev “Aiandusteaduselt tootjale,”
kus Eesti ja Saksa teadlased annavad ülevaate marja- ja
puuviljakultuuridega läbiviidavatest katsetest. Külas on Mecklenburg
-Vorpommerni Liidumaa partnerid eesotsas dr Rolf Horniga, kes ka ettekande
teeb.

Lisainfo: Madli Jalakas, Rõhu Katsekeskuse juhataja, tel. 51 88 791

REEDE 18. august

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo avab Luigel Eesti Tõuloomakasvatajate
Ühistu korraldatud näituse Viss-2006.


Anna-Maria Veidemann
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Peaspetsialist
Tel: 6256 228; 53 416 596
E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee


   14 August 2006