www.vnl.ee

Saaremaal Orissaare vallas avatakse kaasaegne Maasi jäätmejaam

Täna, 14. augustil algusega kell 10.00 toimub Saaremaal Orissaare
vallas Maasi kaasaegse jäätmejaama avamine, millel osaleb ka
keskkonnaminister Villu Reiljan.

Avatav Maasi jäätmejaam valmis Orissaare, Muhu, Leisi, Pöide, Valjala
ja Laimjala valla koostöös. Jaama hakati ehitama 2003. aastal ja selle
maksumus on 8,5 miljonit krooni, põhiliselt rahastas seda
Keskkonnainvesteeringute Keskus, kuid viiendiku summast (1,8 mln krooni)
tasusid vallad.

Jäätmejaama võimsus on 3000 tonni prügi aastas, põhiliselt võetakse
elanikelt vastu eelsorteeritud prügi, kuid ära saab anda ka
olmejäätmeid. Jaama territooriumil on valminud ka 0,4 hektari
suurune kompostimisväljak biolagunevate jäätmete ja reoveesetete
kompostimiseks.

Maasi jäätmejaamas hakati prügi vastu võtma juba juuni keskpaigast. 1.
juulist alates lõpetati jäätmete vastuvõtmine Neemi prügilas. Edaspidi
saabki Saaremaal jäätmeid ära anda Maasi jäätmejaama ja Kudjape
prügilasse.

Maasi jäätmejaam on hea näide ka valdade koostööst * kuus jaama
rajamisel osalenud vada asutasid Maasi Jäätmehooldusühenduse.

Lisainfo:
Mihkel Paljak,
Orissaare abivallavanem
45 45593

Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
6262811


   14 August 2006