www.vnl.ee

Vanglate relvastatud üksus teostas koos Soome kolleegidega läbiotsimise

Vanglate relvastatud üksus teostas koos Soome kolleegidega läbiotsimise

Täna, 12. oktoobri hommikul viis vanglate relvastatud üksus koos Soome
kolleegidega Tallinna Vanglas läbi eelnevalt planeeritud kinnipeetavate
eluruumide läbiotsimise. Läbi otsiti ligi 75 kinnipeetavat.

Kontrolli käigus leiti ja võeti ära üks mobiiltelefoni laadija,
tätoveerimisaparaat, mp3 mängija, süstal ning tera- ja torkeriistu. Lisaks
elukambritele otsiti läbi ka kartserikambrid ja eeluuritavate osakonna viis
kambrit.

Vanglate relvastatud üksuse juhi Toomas Malva sõnul osalesid 22 Soome kolleegi
läbiotsimises Eesti ja Soome Justiitsministeeriumite vahelise koostöö raames.
Tema sõnul on taolise koostöö eesmärgiks ühtlustada oma teadmisi kahe riigi
kinnipeetavatest ja viimaste käitumisest.

„Riikidevaheline vaba liikumine on toonud kaasa selle, et kuritegevus on
muutunud rahvusvahelisemaks. Soomlastele on siin õppimine hea kogemus, et kuidas
hakkama saada näiteks idast pärit kinnipeetavatega,“ märkis Malva.

Soome delegatsiooni juhi Jorma Karmento hinnangul on Eesti ja Soome
vanglasüsteemide koostöö olnud edukas ja vajalik. „Neli korda aastas, neist kaks
Soomes ja kaks Eestis, toimuvad ühised läbiotsimised on vanglaametnikele heaks
võimaluseks õppida teineteiselt ja vahetada kogemusi parima praktika
kujundamiseks kinnipeetavate järelevalve ja läbiotsimise korraldamisel,“ sõnas
Karmento.

Aasta lõpus osalevad vanglate relvastatud üksuse liikmed koostöö raames Soome
vanglas läbiotsimisel.

Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee


   12 Oktoober 2006