www.vnl.ee

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo

Esmaspäev
10.00 linnavalitsuse istung
Päevakord:
1.. Avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkostja määramiseks – R. Vassiljev
2.. Volituse andmine – R. Vassiljev
3.. Represseeritutoetuse määramine – R. Vassiljev
4.. Detailplaneeringu koostamise algatamine (Luha tn 10; Parkali tn 1a, Posti tn 4, Posti tn 4a ja Parkali tn 3, 3a) – A. Suurkaev
5.. Detailplaneeringu vastuvõtmine (Heina tn 15) – A. Suurkaev
6.. Rakvere linnavalitsuse 19.06.2006 korralduse nr 558 kehtetuks tunnistamine – A. Suurkaev
7.. Riigihanke “Rakvere Reaalgümnaasiumi staadioni omanikujärelvalve leidmiseks” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumiste vastavaks tunnistamine ja pakkumise edukaks tunnistamine – A. Suurkaev
8.. Ehituslubade väljastamine – A. Suurkaev
9.. Kirjaliku nõusoleku väljastamine – A. Suurkaev
10.. Riigihanke “Rakvere linnas mänguväljaku taastamiseks” pakkumise edukaks tunnistamine – A. Suurkaev
11.. Sihtotstarbe muutmine (Mõisavälja tn 10) – A. Suurkaev
12.. Jäätmeloa suhtes seisukoha andmine – A. Suurkaev
13.. Avaliku enampakkumise korraldamine linnavara müügiks (metsamaterjal) – A. Suurkaev
14.. Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks (2) – A. Suurkaev
15.. Enampakkumise korraldamine hoonestusõiguse seadmiseks Rakvere Mõisavälja elamu- ja ärikvartalis – A. Suurkaev
16.. Ostueesõigusest loobumine (3) – A. Suurkaev
17.. Eluruumi ümberhindamise akti kinnitamine (Võidu tn 52)– A. Suurkaev
18.. Toetuse eraldamine linnavalitsuse reservfondist – A. Suurkaev
19.. Kohal algatatud küsimused
13.00 Valguspargi komisjon linnavalitsuse saalis (A.Suurkaev)
14.30 Sotsiaaltoetuste komisjon linnavalitsuse saalis (R.Vassiljev)
16.00 VIROLi laenu hanke pakkumiste avamine (R.Vassiljev)
16.15 Linnavolikogu kultuurikomisjon
Päevakord:
1. Rakvere linna 2006. aasta lisaeelarve (ettekandja R. Vassiljev)
2. Spordiklubides ja spordikoolides noorte sporditegevuse toetamise kord lugemine (ettekandja R. Vassiljev, E Petrovits)
3. Rakvere Spordikeskuse ruumide ja rajatiste tasuta kasutamine (ettekandja R. Vassiljev, E. Petrovits)
4. Noorte omaalgatusprojektide toetuse andmise kord lugemine (ettekandja K. Joselin, R. Vassiljev )

Teisipäev
12.00 Linnavolikogu spordikomisjon (A.Suurkaev, R.Vassiljev, osaleb ka maavanem Urmas Tamm)
Päevakord:

1. Taotluste läbivaatamine

a) Eesti Politsei Spordiliidu taotlus

b) Eesti Kergejõustikuliidu taotlus

c) SK Chirisan taotlus

d) MTÜ Virumaa Pallimängude Kooli taotlus

2. Ettepanek Rakvere linnavalitsusele täiendavate sporditoetuste eraldamiseks

3. Spordiklubides ja spordikoolides noorte sporditegemise toetamise kord

4. OÜ Aqua Hotels pakkumine ujumisteenuse osutamiseks Rakveres

5. Rakvere Reaalgümnaasiumi staadionist

6. SA-st Lääne-Virumaa Terviserajad
14.00 100.a. linnakodaniku õnnitlemine (R.Vassiljev)
15.00 linnavolikogu majanduskomisjon
Päevakord:

1. Detailplaneeringutest – ettekandja: A.Suurkaev

Lõõtspilli tänav 2, Vilepilli tänav 2 ja 6

Arkna tee 1 a, 1 i ja Lennuki tänav 7

Tammiku tänav 9

Narva tänav 25 ja 25 c

2. Linnavara võõrandamine – ettekandja: A.Suurkaev

Nortsu tee 3 kinnistu müük

Tallinna tänav 5 ja 5 a maariba võõrandamine Vabriku tänav 3a omanikule

Nortsu tee 5 ja Lennuki tänav 19 võõrandamine

Kunderi tänav 6 katlamaja võõrandamine

Lennuki tänav 12 võõrandamine

3. Rakvere videovalve hoolduslepingust – ettekandja: R.Miiltop

4. Rakvere Kolmainu kiriku restaureerimistoetusest – ettekandja: A.Suurkaev

5. Vahtra pst. 48 ja 50 omanike taotlus – ettekandja: R.Miiltop

6. Rakvere linna 2006.a. lisaeelarve – ettekandja: R.Vassiljev

7. Kohapeal algatatud küsimused

18.00 Siseministeeriumi ja EAS esindajad vaatavad üle valguspargi lõpptulemused (A.Suurkaev)

Kolmapäev
10.00 Vene Gümnaasiumi tööõpetuse ruumide vastuvõtmine (A.Suurkaev)
10.00 Teede ja tänavate nõupidamine Teedevalitsuses (A.Suurkaev)
15.00 Linnavolikogu istung
P Ä E V A K O R D:

1.Lõõtspilli tn.2, Vilepilli tn. 2 ja Vilepilli tn.6 ning seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine – ettekandja: A.Suurkaev

2.Rakvere linna 2006.a. 3.lisaeelarve kinnitamine – ettekandja: R.Vassiljev

3.Raieloa andmise korra 2.lugemine – ettekandja: A.Suurkaev

4.Noorte omaalgatusprojektide toetuse andmise korra 2.lugemine – ettekandja: A.Suurkaev

5.Riigihanke korraldamine koristus- ja puhastusteenuse osutamiseks Rakvere Gümnaasiumi õppehoonetes – ettekandja: A.Suurkaev

6.Riigihanke korraldamine Rakvere linna videovalvesüsteemi hooldamisteenuse osutamiseks – ettekandja: A.Suurkaev

7.Silla tn.3a maa-ala munitsipaliseerimine – ettekandja: A.Suurkaev

8.Jaama puiestee 17 maa-ala munitsipaliseerimine – ettekandja: A.Suurkaev

9.Suve tn.8 maa-ala munitsipaliseerimine – ettekandja: A.Suurkaev

10.C.R.Jakobsoni tänava maa-ala (7T) munitsipaliseerimine – ettekandja: A.Suurkaev

11.Nortsu tee 3 kinnistu koormamine teeservituudiga – etekandja: A.Suurkaev

12.J.Kunderi tn.6b kinnistu võõrandamine – ettekandja: A.Suurkaev

13.Lennuki tn.12a kinnistu võõrandamine – ettekandja: A.Suurkaev

14.Nortsu tee 3 kinnistu võõrandamine – ettekandja: A.Suurkaev

15.Nortsu tee 5 kinnistu võõrandamine otsustuskorras AS-le Vest-Wood – ettekandja: A.Suurkaev

16.Lennuki tn.19 kinnistu võõrandamine otsustuskorras AS-le Vest-Wood – ettekandja: A.Suurkaev

17.Tallinna tn. 5,5a / 10 kinnistu võõrandamine otsustuskorras Galina Nossanovale – ettekandja: A.Suurkaev

18.Ametliku kohanime määramine (Parkali plats) – ettekandja: A.Suurkaev

19.Ujumisteenuse ostmiseks korraldatud läbirääkimistega pakkumismenetluse tulemuste hindamine – ettekandjad: A.Suurkaev ja R.VassiljevEELINFO: Linnavolikogu järgmised istungid toimuvad 22.novembril, ja 13.detsembril.

Reede
10.00 Kohtumine Muusikakooli usaldusisikuga (R.Vassiljev)

Pühapäev
13.00 Pensionäride pidupäev Tamsalu Kultuurimajas

Ilusat töönädalat soovides

Mirjam Lukme
Referent-juhiabi
Rakvere Linnavalitsus
Tallinna tn 5, 44306 Rakvere
+372 322 5870
+372 5341 8340
mirjam.lukme@rakvere.ee
www.rakvere.ee


   16 Oktoober 2006