www.vnl.ee

Tartusse koguneb üle poole tuhande juristi

Tartusse koguneb üle poole tuhande juristi

Homme, 19. oktoobril algavad Tartus XXIX Eesti õigusteadlaste päevad „15 aastat
õigusreforme Eestis”.

19. – 20. oktoobril toimuva õigusteadlaste traditsioonilise kohtumise avab
justiitsminister Rein Lang, kahe päeva jooksul toimuvates avaliku õiguse,
eraõiguse ja karistusõiguse sektsioonides esinevad 15 õigusdoktorit ja kaheksa
magistrit. Arutelusid juhatavad muuhulgas Riigikohtu esimees Märt Rask, Eesti
Advokatuuri esimees Aivar Pilv, Riigi peaprokurör Norman Aas, Eesti Akadeemilise
Õigusteaduse Seltsi esimees ja dekaan prof. Kalle Merusk.

Kesksel diskussiooniteemal – Eesti õigusreformid ja nende mõju – peetakse kahel
päeval kokku 36 ettekannet. Justiitsminister Rein Langi sõnul on Eesti olnud oma
uue õigussüsteemi ülesehitamisel väga edukas. „Samas tuleb 1990-ndate alul
otsustatu viia loogilise lõpuni ning vastu võtta ka uue pärimisseadus ja
perekonnaseadus,“ rõhutas Lang. „Avaliku õiguse poolt on aga puudu põhiseadusele
vastav korrakaitseõigus,“ lisas justiitsminister.

Õigusteadlaste päevade kokkuvõtted tehakse justiitsministrite diskussioonil „15
aastat õigusreforme. Reformide lõpp?“, kus Ainar Ruussaare juhatusel arutlevad
õigusreformide teemal eksjustiitsministrid Jüri Raidla, Kaido Kama, Paul Varul,
Märt Rask, Ken-Marti Vaher ja minister Rein Lang.

XXIX Eesti õigusteadlaste päevade korralduskomisjoni juhataja dr. Peep Pruksi
hinnangul koguneb sel aastal Tartusse läbi aegade arvukaim Eesti juristkonna
esindus. „Ootame päevadele osalema rohkem kui 550 juristi,“ ütles Pruks.

Esimesed Eesti õigusteadlaste päevad toimusid 1922. aastal, kokku peeti neid
aastani 1940 neljateistkümnel korral. Traditsiooni taaselustas Eesti
Akadeemiline Õigusteaduse Selts ning XV Eesti õigusteadlaste päevad said teoks
21. juunil 1991.

Õigusteadlaste päevade programmi kohta saab lisainfot aadressilt

http://www.juridica.ee/konverents_XXIX_et.php?konverents_XXIX=programm

Vanemuise Kontserdimajas ja Tartu Ülikooli aulas peetavatest ettekannetest
tehakse videoülekanne, mida on huvilistel võimalik jälgida aadressil:
http://video.ut.ee

Lisainfo ja kommentaarid:

* Eesti Juristide Liidu tegevpresident Ingrid Siimann – GSM 5053160
* Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees, Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna dekaan prof. Kalle Merusk tel 737 5391
* Eesti Juristide Liidu presidentuuri liige notar Priidu Pärna 5065416


Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee


   18 Oktoober 2006